Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Oslo kommune.


Følg oss på facebook-ikon




The Recovery Channel plakat
The Recovery Channel
Ellen Ugelstad, Norge 2023, 103 min.


The Recovery Channel bilde


recovery channel bilde


debattpanel bilde
Øverst fra venstre: Tone Trøen, Marian Hussein (kilde: Stortinget) Kim Edgar Karlsen og filmskaper Ellen Ugelstad.




Vega Scene ligger i Hausmannsgate 28 i Oslo.





KJØP BILLETTER

Torsdag 6. juni kl. 18:00
på Vega Scene

"Vi trenger et paradigmeskifte innen psykisk helsevern!"




The Recovery Channel

Film og debatt

Hva er framtidens psykiatri?

FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det er behov for et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester mot mer recovery-rettet, rettighetsbasert og individtilpasset behandling. Dette står i motsetning til det som dominerer behandlingen idag, som hovedsaklig har fokus på en biomedisinsk modell, hvor medisinering utgjør en stor del av behandlingen.

Debatt etter filmen

Hva skal til for å endre framtidens psykiske helsetjenester, og hvordan?

Hva er konkrete alternativer til den nåværende biomedisinske sykdomsmodellen (med fokus på medisinering) og hva kan vi erstatte den med?


Debatt med Tone Trøen, leder av Stortingets helse og omsorgskomité for Høyre, Marian Hussein, medlem av Stortingets helse og omsorgskomité for SV, Kim Edgar Karlsen, psykologspesialist og fagsjef i Norsk psykologforening og og Mette Ellingsdalen, leder av organisasjonen We Shall Overcome (WSO).

Regissør Ellen Ugelstad vil også være tilstede.




Mange får ikke den hjelpen de trenger

Mange mennesker med psykisk uhelse opplever idag at de ikke får den hjelpen de trenger og ønsker. Undersøkelser har vist at bare et fåtall (1 av 5) har faktisk nytte av antipsykotiske medisiner. Mange bare hensettes i en sterkt sløvet tilstand, uten at de blir friskere eller bedre istand til å takle sin uhelse. Medisinene har også sterke bivirkninger og kan være helseskadelige.

Det har blitt utviklet andre og nye behandlingstilbud gjennom mange år. Disse tilnærmingene innebærer en forpliktelse til menneskerettigheter, verdighet og ikke-krenkende praksiser.

Et paradigmeskifte?

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vi trenger et paradigmeskifte innen psykisk helsevern. Dette innebærer endringer mot rettighetsbaserte tjenester og mer individtilpasset behandling. Dette krever modige grep fra både politikere og fagfolk men kan gjøre at vi som samfunn blir bedre istand til å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til et bedre liv.

I fjor publiserte WHO og OHCHR en veileder for psykisk helse, menneskerettigheter og lovgivning for å hjelpe land til å forankre helsetjenester i en mer menneskerettighetsbasert tilnærming. Hvordan kan Norge gå foran og implementere dette?

Om filmen:

The Recovery Channel handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. I tillegg følger vi redaksjonsmøtene og nyhetsankeret Randis liv utenfor sendingen som pårørende til en søster som ikke vil ta imot hjelp. Filmen  er basert på filmskaper Ellen Ugelstads egne erfaringer med en yngre bror som har vært inn og ut av psykiatrien i over 30 år.

Filmen har vært vist på Oslo PIX, BIFF (Bergen internasjonale filmfestival) og på Human internasjonale dokumentarfilmfestival i Oslo, der den fikk hederlig omtale i det internasjonale menneskerettighetsprogrammet.

Den ble nylig vist i Geneve i samarbeid med Global Health Institute og Globale Health Plattform med åpningstale av Tormod C. Endresen. (The Permanent Mission of Norway to the United Nations Office) og har også vært vist på den prestisjetunge filmfestivalen CPH:DOX i København.



Dette er en hybridfilm, dvs en film som veksler mellom konstruerte og autentiske scener og intervjuer, men alt innholdet er fra en faktisk virkelighet.

KJØP BILLETTER



Avisklipp Recovery Channel

Skrevet om filmen:

Menneskeverd gjev helse.
Ein løysingsorientert, positivt engasjerande og jamvel overrumplande vittig film om norsk psykiatri? Ja, det er akkurat kva det vellukka eksperimentet The Recovery Channel er. 

 - Klassekampen  (5 stjerner)
 
Filmen vekker empatien uten å fremstå som hverken belærende eller overdramatisert, og formatet tvinger seeren sakte, men sikkert ut av likegyldigheten og ignoransen.
 - Morgenbladet
 
Calling out for a new future.
 - Modern Times Review

The Recovery Channel er systemkritikk, på lag med dei som har vore utsette for maktovergrep. Kritikken rammar òg media. Dei set i scene ei heil nyhendesending om tvang i psykiatrien for å poengtere at fjernsynet ikkje gjer slikt. Slik ser vi styrken ikkje berre i filmen vi ser, men i dokumentarfilm som form.
 - Dag og Tid

En film å bli både klok og sint av.
 - Rushprint


Se trailer av The Recovery Channel:




Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no