Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Oslo kommune.


Følg oss på facebook-ikon
Theatre of Violence plakat
Theatre of Violence
Emil Langballe & Lukasz Konopa, Danmark/Tyskland 2023, 104 min.
Tekstet på engelsk.Mark Taylor
Mark Taylor innleder til filmen.

Onsdag 27. september 2023
på Vega Scene
kl. 18:15

Hva er rettferdighet i krig? Kan en person være både offer og krigsforbryter?

Theatre of Violence

ICC og Lord's Resistance Army

Film med introduksjon

Den kanskje viktigste utviklingen de siste tiårene i kampen for rettferdighet i verden er opprettelsen av internasjonale straffedomstoler for krigsforbrytelser. Men hvordan fungerer egentlig Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)? Er den laget for å løse de problemene et samfunn står overfor etter traumatiserende konflikt?Introduksjon ved Mark Taylor:

Pushing the Limits of International Justice

Mark Taylor er Senior Program Manager ved The Docket, Clooney Foundation for Justice.Theatre of Violence er en uhyre interessant, grundig og veldig godt laget film om et svært komplekst tema. Den viser hvordan dokumentarfilm på sitt beste kan gjøre kompliserte temaer både forståelige og fengende.

I desember 2022 ble en banebrytende dom i den internasjonale straffedomstolen (International Criminal Court - ICC) stadfestet. Dominic Ongwen ble dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Dominic Ongwen ble kidnappet av Joseph Konys opprørshær Lord's Resistance Army i Nord-Uganda i en i 1988 i en alder av 9 år og ble tvunget til å være barnesoldat. Etterhvert steg han i gradene og ble til slutt en høyere offiser tett på Kony, og ble en som selv begikk brutale overgrep mot sivilbefolkningen i Uganda.

Ongwen er den eneste som har blitt dømt for forbrytelser begått av Lord's Resistance Army. Domstolen sier at det er fordi han er den eneste man har klart å arrestere. Selv om det er godt dokumentert at det ugandiske militæret under president Yoweri Museveni som har sittet ved makten sammenhengende siden 1986, har begått brutale overgrep mot Achuli-befolkningen i Nord-Uganda har dette ikke blitt etterforsket.

Filmen Theatre of Violence følger forsvarsadvokatens arbeid i å bygge sin side av saken mot Dominic Ongwen. Gjennom hans arbeid får vi høre Ongwens historie og hvordan han havnet der han er nå. Vi får også høre kritiske røster fra Uganda som stiller spørsmål ved hva man vil oppnå med en dom i Haag. Filmen gir også et bilde av den politiske situasjonen i Uganda der det å utfordre makten til Museveni innebærer stor risiko.

Filmen vant Grand Jury Documentary Award på filmfestivalen Movies That Matter i Nederland i mars.

This excellent, thought-provoking film shows an ethical and legal minefield.
 - Screen Daily

Elegant and immersive
  - Point of View MagazineSe trailer av Theatre of Violence:

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no