Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Oslo kommune.


Følg oss på facebook-ikon


Solutions plakat
Film: Solutions
Pernille Rose Grønkjær,
Danmark 2021, 110 min

Regissør Pernille Rose Grønkjær
Regissør Pernille Rose Grønkjær.

Engelsk tale/tekst.

Lørdag 30. oktober 2021 kl. 14:00
på Vega Scene.

I samarbeid med Rethinking Economics og Vega Scene:

Doku:nomics #8

Hvordan redde Homo Oeconomicus fra seg selv?

Film: Solutions

Velkommen til Doku:nomics - en film- og samtaleserie om noen av de store spørsmålene om vår økonomi og hvordan vi forstår den.

Filmen Solutions tar opp de virkelig store spørsmålene: Hva er hovedutfordringene menneskeheten står overfor? og hvordan løse dem? Og hvorfor er vårt økonomiske system en viktig del av svaret?

I regissør Pernille Rose Grønkjærs film Solutions samles noen av verdens fremste vitenskapsfolk innen ulike fag for å diskutere løsningene på menneskehetens mest akutte problemer. I løpet av ti dager diskuterer de miljø, økonomi, demokrati, sosiale medier, utdanning og ny teknologi. Sammen formulerer de behovet for et paradigmeskifte, og begynner å skissere hvordan veien til en levelig framtid kan se ut.

Filmen ble også vist 2. oktober.

Hva er Doku:nomics?

Doku:nomics er en film- og samtaleserie skapt av Oslo Dokumentarkino og Rethinking Economics Norge.

I oktober og november vil vi dykke inn i ideene og konseptene som er i ferd med å revolusjonere hvordan vi tenker om penger og økonomi. Vi zoomer inn på pengeproduksjon, vekstparadigmet og finansøkonomiens økende dominans, men også den menneskelige siden av regnestykket: hva skjer når boligsektoren reduseres til et investeringsmarked for de rikeste, når den globale app-arbeiderklassen vokser og når det knaker i jordas biologiske sammenføyninger?

Kjøp billettSe trailer av Solutions:
Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.Klikk her for å se oversikt over visninger/debatter vi har hatt tidligere
Click here to see a list of earlier events and to download reports from earlier years


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no