Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Oslo kommune og Viken filmsenter.


Følg oss på facebook-ikon

Doku:nomics plakat


Solutions plakat
Film: Solutions
Pernille Rose Grønkjær,
Danmark 2021, 110 min

Regissør Pernille Rose Grønkjær
Regissør Pernille Rose Grønkjær.


Ola Innset og bokomslag
Innledning til filmen ved Ola Innset, historiker og forfatter.

Lørdag 2. oktober 2021 kl. 14:00
på Vega Scene.

I samarbeid med Rethinking Economics:

Doku:nomics #1

Hvordan redde Homo Oeconomicus fra seg selv?

Film: Solutions

Velkommen til Doku:nomics - en film- og samtaleserie om noen av de store spørsmålene om vår økonomi og hvordan vi forstår den.

Vi åpner Doku:nomics med filmen Solutions som tar opp de virkelig store spørsmålene: Hva er hovedutfordringene menneskeheten står overfor? og hvordan løse dem? Og hvorfor er vårt økonomiske system en viktig del av svaret?

I regissør Pernille Rose Grønkjærs film Solutions samles noen av verdens fremste vitenskapsfolk innen ulike fag for å diskutere løsningene på menneskehetens mest akutte problemer. I løpet av ti dager diskuterer de miljø, økonomi, demokrati, sosiale medier, utdanning og ny teknologi. Sammen formulerer de behovet for et paradigmeskifte, og begynner å skissere hvordan veien til en levelig framtid kan se ut.

Innledning til filmen:

Hvordan havnet vi her?

Historiker Ola Innset diagnostiserer vårt økonomiske system. (ca 20 minutter).

Ola Innset er historiker og forfatter. Hans siste bok har tittelen Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge.

Hva er Doku:nomics?

Doku:nomics er en film- og samtaleserie skapt av Oslo Dokumentarkino og Rethinking Economics Norge.

I oktober og november vil vi dykke inn i ideene og konseptene som er i ferd med å revolusjonere hvordan vi tenker om penger og økonomi. Vi zoomer inn på pengeproduksjon, vekstparadigmet og finansøkonomiens økende dominans, men også den menneskelige siden av regnestykket: hva skjer når boligsektoren reduseres til et investeringsmarked for de rikeste, når den globale app-arbeiderklassen vokser og når det knaker i jordas biologiske sammenføyninger?

Kjøp billettSe trailer av Solutions:
Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.Klikk her for å se oversikt over visninger/debatter vi har hatt tidligere
Click here to see a list of earlier events and to download reports from earlier years


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no