oslo dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Stiftelsen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.Plakat for Push
Push
Fredrik Gertten, Sverige 2019, 92 min.

NB: Filmen har engelsk tale. All tale er også tekstet på engelsk.

Mandag 7. oktober 2019 kl. 18:30
på Cinemateket:

FILM MED INTRODUKSJON OG DEBATT:

PUSH

Byer VS finansindustri

I anledning den internasjonale habitat-dagen. I samarbeid med Habitat Norge og Leieboerforeningen.

Kan finans- og eiendomsspekulasjon ødelegge byene våre? Er retten til bolig en menneskerett?

Byer er i stadig endring og befolkningen i bydeler skifter med tid, arbeid og boligpriser, men folks rett og evne til å bo trygt blir idag ikke bare utfordret av prisstigning og gentrifisering men også av global finansspekulasjon.


Bilde av Leilani Farha
FNs spesialrapportør for retten til bolig, Leilani Farah, som er en gjennomgangsfigur i filmen.

Bilde av regissør Fredrik Gertten
Regissør Fredrik Gertten

Bilde av Roberto Saviano
Roberto Saviano (forfatter av boka "Gomorra").

Bolighus i byer er blitt investerings- og spekulasjonsobjekter for finanskapital. Finansselskaper har gjort lavinntektsboliger til et finansprodukt slik de gjorde dårlige lån til et finansprodukt før finanskrisen i 2008.

For spekulantene spiller det liten rolle hvem som bor i bygningene, eller om det bor noen der i det hele tatt, så lenge de får en rask verdistigning. I jakten på høy avkastning har byer med raskt stigende eiendomspriser kommet i fokus for investorer uten samfunnsansvar eller samvittighet. Dette skaper en større utrygghet og ustabilitet for menneskene som bor i byene og skader dermed byens egen sosiale dynamikk og dens bærekraft og overlevelse.

Arrangementet er i anledning den internasjonale Habitat-dagen.

DEBATT: RETTEN TIL BOLIG

Innlegg før filmen fra fra Toni Vazquez fra den spanske aksjonen mot utkastelser - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Debatt etter filmen
med Gerald Folkvord fra Amnesty, Marius Mikkel Kjølstad som er rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter og Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen.

Er retten til bolig en menneskerett?

Hva vil Oslo kommune gjøre for de mest utsatte leieboerne i leiemarkedet?

Hvilken beskyttelse har vi i Norge for at vi ikke kan bli utsatt for de samme globale finanskreftene som det som beskrives i filmen PUSH?


Les mer lenger ned på siden.


Se trailer av  Push:
Push logo
Bilde av Leilani Farah, Saskia Sassen, Joseph Stieglitz og Roberto Saviano
Leilani Farah (øverst til venstre) er FNs spesialrapportør for retten til bolig og en gjennomgangsfigur i filmen. Saskia Sassen (professor i sosiogi ved Columbia University og London School of Economics), Joseph Stieglitz (professor ved Columbia University, tidl. sjefsøkonom i Verdensbanken og nobelprisvinner i økonomi) og Roberto Saviano (journalist med fokus på organisert kriminalitet) er også del av filmen.

OM FILMEN:

Boligpriser skyter i været i byer rundt om i verden men inntekter følger ikke etter. Mennesker uten tilstrekkelig kapital blir presset ut og byene mister sitt mangfold og sin sosiale dynamikk.

Filmen PUSH setter fokus på de negative konsekvensene av denne utviklingen. Filmen berører effektene av gentrifisering men kaster særlig lys på en en dypere og mer alvorlig trussel: en ny type huseiere; ansiktsløse konglomerater av finansselskaper som legger grunnlaget for en destruktiv byutvikling. Store byer som New York, London, Montevideo, Berlin, Paris og Barcelona har allerede innsett problemene dette skaper og samarbeider for å finne løsninger.

Filmen følger Leilani Farha, FNs spesialrapportør for retten til bolig, på hennes reiser rundt i verden og prøver å forstå hvem som blir presset ut av byene og hvorfor, og hva man kan gjøre med det.

PUSH ser på den destruktive konsekvensen av  utviklingen med byer som spekulasjonsobjekter og stiller spørsmål om hvorvidt retten til å bo bør tas langt mer alvorlig. En bolig er ikke først og fremst en handelsvare men noe som skaper trygghet og en forutsetning for at en by kan eksistere og at folk kan trives og leve gode liv.

Fredrik Gertten er en prisvinnende regissør og journalist og har tidligere laget en rekke filmer som har vært vist på hundrevis av festivaler rundt i verden. Blant de mest kjente er Bananas, Bad Boys Gone Bananas, Bikes VS Cars og Becoming Zlatan.


se facebook-event
fb-ikon


Bilde av Saskia Sassen

Powerful
(4 av fem stjerner)
 - The Guardian

Fredrik Gertten’s lively, approachable documentary on the global housing crisis should leave audiences feeling engaged, enraged and with plenty to discuss afterwards.
 - Screen Daily

Clear and compelling
 - Globe and Mail (Toronto)

Winner of Politiken Audience Award – CPH:DOX (København internasjonale dokumentarfestival)Bilde av panelet

Anne-Rita Andal
fra Leieboerforeningen, ordfører Marianne Borgen, Gerald Folkvord fra Amnesty og Marius M. Kjølstad fra Norges institusjon for menneskerettigheter utgjør panelet. Odd Iglebæk fra Habitat Norge leder samtalen.

Debatt etter filmen:

Retten til bolig - en menneskerett?

Hvordan kan man bekjempe at byer blir offer for den type finansspekulasjon som som filmen viser? Og hvilken beskyttelse har vi i Norge mot den utviklingen?

Oslo er foreløpig forskånet for innblanding av den internasjonale finanskapitalen, men vi har våre egne lokale spekulanter som kun ser etter profitt og har mindre interesse for folks behov for og rett til å bo.

Er bolig en menneskerett? FN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) ble ratifisert av Norge i 1972 og senere inkorporert i menneskerettighetsloven i 1999. Formålet med ØSK er at medlemslandene – Norge i vårt tilfelle – skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat, vann, utdannelse og ikke minst bolig. Dette innebærer at bolig er en menneskerett, men denne rettigheten speiles ikke i den norske sosiallovgivningen, og retten til bolig er heller ikke prøvd ut i rettysytemet i Norge.

Å sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris er en del av FNs bærekraftsmål som skal oppfylles innen 2030. I Norge har vi mellom 170.000 og 220.000 vanskeligstilte på boligmarkedet.

Å heve fokuset på retten til bolig i Norge er ikke enkelt, men det ville sannsynligvis tvunget fram en mye mer aktiv kommunal boligpolitikk enn den vi har i dag. Kanskje det er veien å gå?

Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen, ordfører Marianne Borgen (ikke endelig bekreftet), Marius Mikkel Kjølstad som er rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter og Gerald Folkvord fra Amnesty utgjør panelet. Odd Iglebæk fra Habitat Norge leder samtalen.

Er retten til bolig en menneskerett?

Hva vil Oslo kommune gjøre for at de mest utsatte leieboerne på det private og kommunale utleiemarkedet skal bo tryggere?

Og hvilken beskyttelse har vi i Norge for at vi ikke blir utsatt for de samme globale finanskreftene som det som beskrives i filmen PUSH?


Bilde av Joseph Stieglitz

Program:

18:30: Introduksjon til arrangementet ved Kjersti Grut (Habitat Norge)
18:40: Innlegg fra Toni Vazquez fra den spanske aksjonen mot utkastelser:  - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
19:05: Kort klipp fra den kommende dokumentarfilmen "Blokka" av Aslaug Holm, om Maridalsveien 128.
19:15: Film: Push
20:45: Pause
Ca. 20:55: Debatt: Retten til å bo
Ca. 21:50: Slutt

Arrangementet gratis men billetter må hentes ut i billettsalget på Filmens hus (Cinemateket). Sitteplasser etter prinsippet om førstemann til mølla. Vi åpner billetthentingen og dørene kl. 18:15. Salen har 198 plasser.


Bilde fra Maridalsveien 128

Maridalsveien 128 i Oslo

Retten til å bo VS spekulasjon i Norge

Beboerne i leiegården Maridalsveien 128 må flytte ut før sommeren 2020. Noen av dem har bodd og leid der siden gården ble bygget for 50 år siden.

Da kommunen ville selge gården klarte ikke beboerne å stable på beina pengene raskt nok, blant annet fordi de ble lurt av investorer som lovte å støtte dem med lån. Kommunen solgte istedet til Ivar Tollefsen og Fredensborg Eiendom, nå Heimstaden AS. Heimstaden eier titusenvis av boliger i Norge og Europa. Deres plan er å pusse opp og heve husleien. Dette betyr at de nåværende beboerne må ut og de vil ikke ha råd til å flytte tilbake.

Heimstaden/Tollefsen handler innenfor loven men skjebnen til beboerne virker ekstremt urettferdig. Boligen noen av dem har hatt i femti år forsvinner ut av hendene deres kun fordi noen skal kunne spekulere i boligpriser for egen vinnings skyld. Burde ikke en bolig, som for mange er fundamentet i livet, være tryggere enn som så?

Hvordan påvirker en slik virksomhet byens dynamikk og bærekraft? Hva slags by ender vi opp med hvis det er kun de som er smarte nok på boligmarkedet, med nok kapital, som kan bo der?


Cinemateket - bilde
På Cinemateket
Dronningens gate 16

Film: PUSH
Introduksjon før pg debatt etter filmen.

Start kl. 18:30

Gratis adgang. Ingen påmelding. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Dørene åpner kl. 18:15.


Vil du være på vår epost-liste?

Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino
Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no


Til hovedsiden for Oslo Dokumentarkino