Oslo Dokumentarkino logo

Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Bergesenstiftelsen og Norsk filminstitutt.

økonomisk demokrati bilde

Tirsdag 5. juni 2018, kl. 18:00 på Litteraturhuset:

Økonomisk demokrati?

Hva er egentlig økonomisk demokrati og hvorfor er det sånn at vi ønsker mest mulig demokrati i politiske systemer, men ikke på arbeidsplassen?

Film og debatt - Gratis inngang

Film: Can We Do it Ourselves?


Samtale med Patrik Witkowsky (regissør), David Ellerman,
David Erdal og Christopher Mackin.


(på engelsk - in English)Økonomisk demokrati?

Dette arrangementet handler ikke om kapitalisme VS sosialisme men om hvorvidt mer demokrati på arbeidsplassen kan skape bedre og mer effektive virksomheter, både med tanke på produksjon og samfunnseffekt.

Størstedelen av verdens stater har beveget seg i demokratisk retning over de siste par hundre år. De fleste av oss er enige om at demokrati er en bra ting og at vi ønsker at beslutninger som gjelder samfunnet og våre liv skal tas på demokratisk vis, men når det kommer til arbeidsplassen vår er det omvendt. De aller fleste selskaper og organisasjoner er svært hierarkiske og styrt med beslutninger ovenfra.

Hvorfor er det sånn at det som opptar mesteparten av livene til de fleste av oss, ikke gir oss innflytelse såfremt vi ikke er eiere? Burde vi ikke ha innflytelse på hvilke beslutninger vårt selskap tar i viktige strategivalg? Dette kan være valg som påvirker både våre egne og andres liv i stor grad, og som har innvirkning på miljøet og på samfunnet rundt oss.

Er det fordi selskaper kun er effektive hvis de styres av en ledelse med diktatorisk makt? Er det sånn at de fleste av oss egentlig ikke ønsker noe ansvar eller å ta noen risiko og derfor er mer komfortable med at noen andre tar beslutninger?

Dette er en diskusjon om hvordan demokratiske prinsipper kan utvides til den økonomiske sfæren av samfunnet og hvorvidt medbestemmelse kan fungere i en markedsøkonomi. Kapital kan fortsatt være privateid men virksomheten vil basere seg på at arbeidskraft leier inn kapital istedetfor at kapital leier inn arbeidskraft.

Er det mulig å tenke seg at selskaper som er eid av de som jobber der kanskje kan være mer effektive og produktive enn tradisjonelle selskaper? Er de muligens også bedre til å løse de utfordringene verden står overfor? Kan mer økonomisk demokrati være en metode for å bekjempe den økende ulikheten i verden? Ville vi kunne forebygge noe av næringslivets rovdrift på mennesker og natur dersom flere var delaktige i beslutninger? Eller vil demokrati i arbeidslivet kun resultere i langtrukne byråkratiske prosesser, dårlige beslutninger og ulønnsomme bedrifter?

Hva med fagforeningene og "maktbalansen" vi har mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? Blir fagforeningene overflødige hvis vi har økonomisk demokrati på arbeidsplassen?

Her kan du høre fra og diskutere med folk som har både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med kollektivt eide bedrifter.

Kom og se filmen og bli med på debatten!


I samarbeid med Rethinking Economics
Film og debatt på engelsk
Film and debate in English
GRATIS!


Se trailer av Can We Do it Ourselves?:


Can We Do it Ourselves
(Patrik Witkowsky, Sverige 2015, 60 min)panel økonomisk demokrati

OM PANELET:

Patrik Witkowsky er en svensk filmskaper med utdanning innen samfunnsvitenskap fra Uppsala universitet og filmutdanning fra San Fransisco. Han jobber også ved Centrum for personalägande som driver rådgivning om personalstyrte bedrifter.

David Ellerman
er filosof og jobber innen politisk økonomi og matematikk. Han har undervist ved en rekke amerikanske universiteter og var også ansatt ved Verdensbanken i mange år der han blant annet var rådgiver for sjeføkonom Joseph Stiglitz. Han startet en forening for industrielle kooperativer i USA på 1980-tallet og har skrevet og forelest mye om økonomisk demokrati og arbeidereide kooperativer som virksomheter.

David Erdal har jobbet med å hjelpe selskaper i retning økonomisk demokrati i mange år. Han tok over familiens papirfabrikk i 1985 og omgjorde selskapet til et demokratisk styrt arbeidereid foretak i 1994. Siden har han hjulpet mange selskaper å konvertere til arbeidereierskap. Han er også Senior Research Fellow ved University of St. Andrew's School of Management i Skottland.

Christopher Mackin er grunnlegger og daglig leder av Ownership Associates, et rådgivningsselskap som hjelper firmaer å gå over til arbeiderstyrte organisasjonsformer. Han er også partner i American Working Capital, LLC som tilbyr finansiering til et bredt spektrum arbeidereide bedrifter. Han har en doktorgrad fra Harvard Graduate School of Education med tittelen: The Social Psychology of Ownership: A Case Study of a Democratically Owned Firm, og underviser ved Harvard Trade Union Program om arbeidereierskap.

Can We Do it Ourselves plakat
Can We Do it Ourselves
(Patrik Witkowsky, Sverige 2015, 60 min)

OM FILMEN:

Filmen Can We Do it Ourselves (Kan vi göra det själva) tar opp spørsmålet om hvorfor vi ikke har mer demokrati på arbeidsplassen og henter inn argumenter og motargumenter fra en lang rekke mennesker, i Sverige og USA. Resultatet er et svært interessant innspill til en viktig debatt som har vært borte fra offentligheten i lang tid.

I filmen møter du blant annet:
- Ola Petterson, Sjeføkonom Svensk LO.
- Bo Rothstein, Statsviter ved Gøteborg universitet.
- Janerik Larson, tidl. Assisterende direktør i Svänskt Næringsliv (svensk NHO)
- Kajsa Ekis Ekman, forfatter og journalist, Sverige.
- Mattias Svensson, Redaktør, Neo magasin, Sverige.
- David Schweickart, Filosof, Loyola Universitet i Chicago.
- Roland Paulsen, sosiolog ved Universitetet i Lund.
- Rodney North, Direktør, Equal Exchange, arbeidereid kooperativ i USA.
- Lars Magnusson, professor i økonomisk historie, Uppsala Universitet.
- Michael Elsas, Administrerende direktør i kooperativet CHCA, USA.


Litteraturhuset - bilde
På Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, Oslo.

Tirsdag 5. juni kl. 18:00
i Wergelandsalen.
Can We do it Ourselves
Samtale etter filmen.

GRATIS!Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no