Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Bergesenstiftelsen og Norsk filminstitutt.


Higher Education poster


Onsdag 22. mars 2017, kl 18:00-20:30 på Cinemateket:

Akademia AS?

Kommersialisering av
høyere utdanning

Er universiteter egentlig bare bedrifter som
selger utdanning som andre selger såpe?

Debatt og film

Film: Higher Education: The New Global Economic War

facebook_icon

Utdanning kan i framtiden bli en dyr økonomisk investering. Også norske universiteter krever nå opp til flere hundre tusen kroner for enkelte masterstudier. Burde prisen for en universitetsutdannelse bestemmes av markedet og burde universtiteter se på seg selv som profittbedrifter?  Er dette en ønsket utvikling eller følger vi bare med i en global trend mot et mer markedsdrevet samfunn? Og hva betyr dette for det framtidige kunnskapssamfunnet?

Debatt med Dag O. Hessen, Marianne Andenæs og Mats Kirkebirkeland FØR filmvisningen.


Antallet mennesker som tar høyere utdannelse eksplodert de siste tiårene. I 1960 var det 13 millioner universitetsstudenter i verden. I 2015 var tallet 200 millioner. Om 10-15 år vil det være 400 millioner. At flere tar høyere utdanning er en positiv utvikling men utdanning er dyrt og med den stigende etterspørselen og minkende politisk vilje til å finansiere dette med offentlige midler har mange land og universiteter i økende grad lagt byrden på studentene gjennom økte studieavgifter.

Noen universiteter har gått så langt som å se på seg selv om profittbedrifter som ønsker å tilrekke seg de høyest betalende kundene i bytte mot ’den beste utdannelsen’. Men kan kvaliteten på utdanning og kunnskap måles på samme måte som andre varer? Norge og Norden er mer tilbakeholdende men trenden og tankemåten er synlig også her.

I Norge diskuterer vi å ta skolepenger fra internasjonale studenter. Dette er allerede gjennomført i andre nordiske land. Forskerforum skrev for kort tid siden om at norske universiteter nå tilbyr enkelte masterstudier til norske studenter for over to hundre tusen kroner. Er Norge i en brytningstid der vi vil følge etter en internasjonale trend mot en sterkere kommersialisering av høyere utdanning?

Vil et profittorientert universitet bli et bedre universitet? Vil en økt studieavgift gjøre studenter mer motiverte og mer ansvarsfulle i sine valg? Eller vil det føre til en forringelse av forskning og utdanning, økt forgjelding av studenter og større økonomisk ulikhet i samfunnet?


Studenter avslutning foto

OM FILMEN:

Filmen Higher Education: The New Global Economic War utforsker denne utviklingen med et hovedfokus på Storbritannia, Frankrike og Tyskland, men også med blikk på USA og Kina. Hvor er Europa på vei? Er kunnskap og utdanning en vare som tilbys til høystbydende? Skal universiteter operere som profittbedrifter i det store globale markedet?


Higher Education still
Higher Education: The New Global Economic War
Jean-Robert Viallet, Frankrike 2016, 84 min.

Filmen har engelsk tale. Samtalen blir på norsk.


Higher Education panel

OM PANELET:

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er kjent som faglitterær forfatter, for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi.

Han er også kjent som samfunnsdebattant og har blant annet skrevet denne kronikken i Aftenposten i januar 2017: Den farlige veien mot et akademisk AS.

Marianne Andenæs er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og har vært engasjert i høyere utdanningspolitikk i mange år. Hun har blant annet vært studentleder ved Universitetet i Oslo og sittet i sentralstyret i NSO før hun ble valgt som leder. Andenæs har studert latinamerikanske studier og statsvitenskap.

Mats Kirkebirkeland er rådgiver i Civita, fast skribent i Minerva og aktiv i Høyre. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har blant mye annet satt igang en avisdebatt med et forslag om en egenandel for norske studenter, i en kronikk i Klassekampen sist sommer.


Se trailer av Higher Education: The New Global Economic War:


Cinemateket - bilde
På Cinemateket
Dronningensgt. 16 i Oslo.

Bill. kr 80

kr 50 for Cinematek-medlemmer og studenter.

Kjøp billett som Cinematek-medlem hvis du er student.

Billettsalg på nett på cinemateket.no ,
eller over disk på Filmens hus:
Åpningstider: Mandag: kl. 10.00 - 17.00, tirsdag-fredag kl. 10.00 - 21.00 (tirsdag til fredag), lørdag: kl. 12.00 - 17.00 og søndag: kl. 13.00 - 21.00.


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no