Oslo Dokumentarkino logo

Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Bergesenstiftelsen og Norsk filminstitutt.... a brutally direct lesson in the realities of European refugee politics.
- Screen Daily


Stranger in Paradise foto


Tirsdag 25. april 2017, kl 19:00-21:30 på Litteraturhuset:

Stranger in Paradise

Europa, flukt og migrasjon

Film med introduksjon

Film:
Stranger in Paradise

Innlegg før filmen av Vigdis Vevstad og Morten Bøås.

facebook_icon

Europas system for å forholde seg til flyktninger og migranter er svært rigid og firkantet. Kan det fortsette å fungere på samme måte? Er det i det hele tatt adekvat for å forholde seg til dagens og framtidens situasjon?

Hvordan ser systemet ut for mennesker som kommer til Europa idag? Hva slags migrasjon kan vi forvente oss i årene som kommer? Hvordan bør vi forberede oss?

FN jobber med et nytt rammeverk for flyktninger og migranter. Hva innebærer dette? Er det mulig å skape en global enighet om hva som er rettferdig og urettferdig, rett og galt, når det gjelder migrasjon og mennesker på flukt?

Med to 10 minutters innlegg, en kort samtale og en film vil vi gi noen perspektiver på disse spørsmålene og noen tanker om hva vi bør være oppmerksomme på når vi følger debatten om framtidens rammeverk for flyktninger og migranter og hvordan Europa takler dette.

Innlegg av Vigdis Vevstad og Morten Bøås FØR filmvisningen.Stranger in Paradise plakat
Stranger in Paradise
Guido Hendrikx, Nederland 2016, 72 min.

OM FILMEN: STRANGER IN PARADISE

Filmen Stranger in Paradise var åpningsfilmen på verdens største dokumentarfilmfestival, IDFA i Amsterdam, i november. Filmen har vakt oppmerksomhet både på grunn av formen og for hvordan den framstiller europeisk flyktningepolitikk på en ganske brutal måte for nylig ankomne mennesker.

Filmen er en såkalt hybridfilm, dvs at den er en blanding av dokumentar og fiksjon. Menneskene vi møter i filmen er ekte og deres situasjon er ekte, bortsett fra én av dem.

Vi møter en gruppe flyktninger som nylig har kommet seg over Middelhavet til Sicilia og som venter på en mulighet til å komme seg videre i Europa. De blir tatt med inn i et klasserom der en europeer forteller dem hvordan Europa ser på flyktninger og migranter og hva de kan forvente seg av Europa og hvilke regler som gjelder og ikke gjelder for å få oppholdstillatelse.

Denne europeeren er en skuespiller og situasjonen de er i, i klasserommet, er konstruert. Men det de snakker om er virkelig nok og situasjonen til hver enkelt av flyktningene er ekte.

Filmen gir ingen svar på hva Europa bør gjøre men den skaper et rom for refleksjon over hvordan dagens system fungerer, og om hvordan vi vanligvis tenker om flyktninger og migranter.

Se trailer av filmen lenger ned på siden


If Lars Von Trier were to make a documentary about the current immigration crisis in Europe, it might very well turn out like “Stranger in Paradise”
- Variety


Filmen har engelsk tale/tekst. Samtalen blir på norsk.

Stranger in Paradise panel

OM PANELET:

Vigdis Vevstad har doktorgrad i internasjonal jus og arbeider som rådgiver og forsker. Hun har særlig kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling, inkludert utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Vevstad har mange års nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlig og privat sektor og innen forskning. Hun er styremedlem i Nordic Institute for Migration and Refugee Policy og gjesteforsker ved Fafo og Norsk senter for menneskerettigheter. Hun er også fagbokforfatter og kommer med boken Hva er en flyktning i juni.

Morten Bøås er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og jobber i hovedsak med årsaker til konflikt i Afrika og Midt-Østen. I den sammenheng har Bøås også arbeidet med spørsmål knyttet til mobilitet, migrasjon og flyktninger, hovedsaklig i Afrika. Han jobber for tiden med en bok om den globale flyktningkrisen.

Se trailer av Stranger in Paradise:
Litteraturhuset - bilde
På Litteraturhuset tirsdag 25 april kl. 19:00 - 21:30

Wergelandsveien 29, Oslo.
Bill. kr 100 selges i døra fra kl 18:00.
(Studenter med ID kr 50)

KUN KONTANT!
Starttidspunkt kl 19:00
.
Dørene åpner kl 18:30
.

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no