Oslo Dokumentarkino logo


Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Bergesenstiftelsen og Norsk filminstitutt.


When Two Worlds Collide landscape poster

I samarbeid med FN-sambandet, NorLARNet, SUM
og Arne Næss-seminarene

Tirsdag 13. september 2016, kl 18:00
på Cinemateket:

When Two Worlds Collide

Amazonas, open for business?

Hvem har rett til å bestemme over Amazonas? Er Latin-Amerika på gale veier med en økende råvareutvinning som økonomisk motor?

Film og samtale
med Eduardo Gudynas og Benedicte BullHvem har rett til å bestemme over Amazonas? Hvilke premisser skal ligge til grunn for å bestemme hvordan man skal utnytte og leve av ressursene og rikdommen som er der -  å leve i samsvar med naturen eller å ødelegge den?

Er dagens økonomiske strategi blant latin-amerikanske land med stor vekt på råvareutvinning og -eksport en bærekraftig utviklingsmodell?


Tidligere president i Peru Alan Garcia mente at verdiene i Amazonas tilhører alle peruanere, ikke bare urbefolkningen. Alle burde ha nytte av disse verdiene, ifølge ham. Han tenkte først og fremst på muligheten av å selge ut skogen til private selskaper som så kunne drive utvinning på bekostning av miljøet og menneskene som bor der.

Alan Garcia er ikke alene om denne tankegangen. De siste 15 årene har ressursutvinningen økt i hele Latin-Amerika. I mange tilfeller er det blitt begrunnet med behovet for inntekter som har sikret reduksjon i fattigdom og ulikhet, men det har også ført til store naturødeleggelser og noen steder helseskader for befolkningen som bor nært olje- eller mineralutvinning.

Amazonas-jungelen har ikke bare tømmer men også store mengder olje, gass og mineraler og mange selskaper ønsker å utnytte dette. Problemet er bare at denne utvinningen legger store områder øde og svært ofte forurenser både elver og jordsmonnet.

Sundance-vinneren When Two Worlds Collide følger svært tett på, med utrolig aksess til flere av hovedpersonene, en konflikt i 2009 som fikk sitt klimaks i et blodig sammenstøt mellom peruanske sikkerhetsstyrker og flere urfolksgrupper. Filmen skildrer forløpet, sammenstøtet og etterspillet av denne konflikten. Selv om filmskapernes sympati ligger hos urfolksgruppene unnlater de ikke å vise kompleksiteten i prosessen som utspant seg.

Filmen gir et svært godt innblikk i den kampen urfolk stadig må kjempe for sine rettigheter og for bevarelse av naturen og et viktig perspektiv på utviklingen i Latin-Amerika med en økende vekt på utvinningsindustri, med store miljø-ødeleggelser som konsekvens.


Se dette arrangementet på Facebook

Priser til When Two Worlds Collide:

Winner – Best first feature - Documentary – Sundance Film Festival 2016

Winner - Best Documentary - Shanghai International Film Festival 2016

Winner – Best Documentary – DocumentaMadrid, 2016


Les mer og se trailer lenger ned på siden.

Filmen har engelske undertekster. Samtalen før filmen holdes på engelsk.


Eduardo Gudynas
Eduardo Gudynas

Benedicte Bull foto
Benedicte Bull

SAMTALE:

Eduardo Gudynas er en av de mest innflytelsesrike og kreative tenkere innen miljøbevegelsen i Latin-Amerika.

Gudynas kjenner svært godt til historien som skildres i filmen When Two Worlds Collide. Han vil sammen med Benedicte Bull snakke om hva som lå bak det sammenstøtet som oppsto i Peru og hvilke konsekvenser dette har hatt i ettertid, samt om Gudynas' tanker om økonomisk og sosial utvikling generelt og den aktuelle utviklingen i Latin-Amerika spesielt.

Gudynas er leder for Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) i Uruguay (Latinamerikansk senter for sosial økologi). Gudynas er internasjonalt kjent for sine tanker om bærekraftig utvikling og alternativer til økonomisk vekst. Han har også satt fokus på de sosiale konsekvenser av den aktuelle utviklingsstrategien som mange land i Sør-Amerika baserer seg på i dag med sterk vekt på utvinning av råvarer, med store økologiske kostnader. Han promoterer alternative veier til et bærekraftig samfunn som involverer at  naturen også har rettigheter.

Eduardo Gudynas er årets Arne Næss Chair (æresprofessor). Han vil i tillegg til å innlede til filmen When Two Worlds Collide på Cinemateket 13. sept. holde sin hovedforelesning i Gamle festsal på Universitetet i Oslo (i sentrum) 15. sept. Les mer her.

Benedicte Bull
er Professor ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo, med spesielt fokus på politisk og økonomisk utvikling i Latin-Amerika.


When Two Worlds Collide clash Bagua

Skrevet om filmen:

An in-depth investigation (…) Earnest, direct and surprisingly dramatic.
Effectively clarifies complex social and political issues.

- The Hollywood Reporter


A potent chronicle of the fight between indigenous tribes and government-supported business interests in the Peruvian Amazon.
Hair-raising footage (…) Makes its case powerfully
.
- Variety


 … electrifying … Spectacularly Shot and emotionally gripping
- Star Tribune


OM FILMEN:
When Two Worlds Collide

(Heidi Brandenburg, Mathew Orzel, Peru 2016, 103 min)

Filmen When Two Worlds Collide skildrer en konflikt i Peru i 2009 som fikk sitt klimaks i et blodig sammenstøt mellom peruanske sikkerhetsstyrker og flere urfolksgrupper. Filmen skildrer forløpet, sammenstøtet og etterspillet av denne konflikten. Selv om filmskapernes sympati ligger hos urfolksgruppene unnlater de ikke å vise kompleksiteten i prosessen som utspant seg.

I 2009 forhandlet den daværende regjeringen i Peru, under ledelse av president Alan Garcia, en frihandelsavtale med USA. Som en del av denne avtalen hevdet regjeringen at det var nødvendig å gjøre deler av Amazonas tilgjengelig for salg og dermed utnyttelse av mineraler, gass og olje. Dette er områder som er beskyttet og der urbefolkningen har rettigheter ifølge grunnloven. Befolkningen i områdene ble ikke konsultert. Regjeringen forsøkte å få beslutningen gjennom raskest mulig ved å manøvrere ut opposisjonen.

En lang rekke urfolksgrupper mobiliserte protester mot regjeringens politikk. Da dette ikke førte fram stengte protestantene sentrale veier og hindret trafikk av varer. Konflikten eskalerte og endte i et blodig sammenstøt der både politifolk og demonstranter ble drept.

President Alan Garcia hevder i filmen at rikdommene som finnes i Amazonas tilhører alle peruanere og ikke bare de som bor der, og at det derfor er statens rett å utnytte disse ressursene til fordel for hele landet. Urfolksgruppene på sin side hevder at det ikke er noen som har eierskap til disse ressursene men at alle har et ansvar for å ta vare på naturen og leve i pakt med den, ikke utslette den.


Se trailer av When Two Worlds Collide:


I samarbeid med:

Arne Næss seminarene, NorLARNet og FN-sambandetPå Cinemateket tirsdag 13. september  kl 18:00
Dronningensgt. 16 i Oslo.

Bill. kr 100

kr 50 for Cinematek-medlemmer og studenter.


Billettsalg på nett på cinemateket.no ,
eller over disk på Filmens hus:
Åpningstider: Mandag: kl. 10.00 - 17.00, tirsdag-fredag kl. 10.00 - 21.00 (tirsdag til fredag), lørdag: kl. 12.00 - 17.00 og søndag: kl. 13.00 - 21.00. 

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no