Oslo Dokumentarkino logo


Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.


Tirsdag 19. april 2016, kl 19:00
på Litteraturhuset:

Politikk, jus og TTIP

Debatt og filmvisning

Film: TTIP - Might is Right

Handelsavtalen TTIP* mellom USA og EU er i ferd med å lage et nytt regelverk for internasjonal handel og investeringer. Hvilken betydning får avtalen for Europa, USA og Norge?

Sentralt i forhandlingene står muligheten for selskaper til å saksøke stater, gjennom en internasjonal domstol eller tvisteløsningsordning. Betyr dette at selskapene styrker sin stilling i internasjonal lov? Betyr det at statenes stilling svekkes? Vil store selskaper kunne saksøke Norge i internasjonale tribunaler eller domstoler fordi de ikke liker norsk politikk?

FNs spesialrapportør for demokrati, Alfred de Zayas, har advart mot at de nye avtalene kan undergrave internasjonal lov og menneskerettighetene. Hvorfor det, og hva er egentlig forskjellen i internasjonal lov mellom menneskerettigheter og handelsregler?

Hvilken status har disse handelsavtalene? Vil en ny handelsavtale kunne trumfe norsk lov og norsk forvaltningsrett?

*Transatlantic Trade and Investment Partnership

Filmen har engelsk tale/engelske undertekster. Diskusjonen blir på norsk.
NB Filmen vises etter debatten
PANELET:

Jan Erik Grindheim er statsviter, for tiden leder for Europabevegelsen og jobber deltid i Civita med prosjekter knyttet til handelsspørsmål mellom Europa og USA. Han har tidligere blant annet vært førsteamanuensis ved Universitetene i Agder, Bergen og NTNU, samt EU-rådgiver for Universitetet i Oslo (UiO).

Tori Loven Kirkebø er statsviter og jobber for PluriCourts, Senter for Fremragende Forskning ved Institutt for Offentlig Rett på UiO. Her jobber hun særlig med et prosjekt om internasjonal investeringsrett samt koblingen mellom næringsliv og menneskerettigheter. Tori sitter i styret til Attac og har tidligere jobbet med handelspolitikk som styremedlem i Handelskampanjen.

Tarjei Bekkedal er jurist og førsteamanuensis ved Senter for europarett på Juridisk fakultet, UiO. Han har jobbet mye med problemstillinger knyttet til handelsavtaler som TTIP og stat-investor tvisteløsningsordninger som ISDS. Han er med i prosjektgruppen ledet av NUPI som jobber med en rapport til regjeringen om TTIP.


OM FILMEN:
TTIP - MIGHT IS RIGHT

(Roland Duong, Nederland 2015, 50 min - engelsk tale, ikke tekstet)

Filmen TTIP - Might is Right tar tak i problematikken rundt handelsavtalen mellom EU og USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) og særlig tvistedomstolene (Investor State Dispute Settlement - ISDS) som har vært en del av TTIP, og som fremdeles er en modell for Norges framtidige bilaterale handelsavtaler. Filmen ser blant annet på konsekvensene for land som har som har vært tilknyttet ISDS-ordninger over tid gjennom bilaterale handelsavtaler eller den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA. Hvem har fordelen av at konflikter mellom selskapers profitt og staters reguleringsbehov avgjøres utenfor landenes egne rettssystemer?

TTIP - Might is Right er en tv-dokumentar på 50 minutter med et tydelig perspektiv. Filmen fokuserer først og fremst på negative konsekvenser av ISDS-ordningen, men filmen slipper også til de som argumenterer til fordel for disse avtalene slik at man får et godt bilde av diskusjonen om temaet.

Som vanlig på våre arrangementer på Litteraturhuset så har vi debatten først og viser filmen etterpå. Panelet vil imidlertid ha fått se filmen på forhånd og kan derfor kommentere den i løpet av diskusjonen. Det er flere eksempler i filmen som vi tror vil framstå som enda mer interessante etter at vi har fått med oss en debatt om temaet med et veldig godt panel.

-------
Filmen kom ut for litt under ett år siden, så den hadde på det tidspunktet ikke fått med seg at EU i mellomtiden har lagt ISDS-løsningen med et internasjonalt voldgiftstribunal til side og nå foreslår å etablere en permanent internasjonal investeringsdomstol. Norge har imidlertid fremdeles ISDS-ordningene med en voldgiftsdomstol som opprettes for hver enkelt sak, på bordet for sine avtaler. Hva som ligger i ISDS-ordningene og hva EU nå foreslår vil bli bedre forklart i filmen og debatten.


På Litteraturhuset tirsdag 19. april kl 19:00
TTIP - Might is Right + diskusjon
Wergelandsveien 29, Oslo.
Bill. kr 100 selges i døra fra kl 18:00.
(Studenter med ID kr 50)

KUN KONTANT!
Debatten starter kl. 19:00
Filmen vises ca kl 20:00

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no