Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.

Mer enn 21 tusen milliarder dollar
oppbevares "offshore", dvs i skatteparadis rundt i verden og unndras dermed skattlegging. (Fra data samlet inn av Tax Justice Network i 2012.)


Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 3. november, 2015, kl. 19:00:

Årets siste dokumentarkino

Skatteparadiser, ulikhet og demokratisk forfall

Debatt etterfulgt av film

Film: The Price We Pay

Mer enn 21 tusen milliarder dollar oppbevares i skatteparadiser. Kapitalflukten fra utviklingsland er ti ganger så stor som verdens samlede bistand. Velferdsstater er under press mange steder på grunn av mangel på inntekter.

Hvordan ble det slik? Hva er konsekvensene for oss og verden?
Hvilken rolle spiller Norge?

Siden andre verdenskrig har skatteparadiser poppet opp mange steder i verden. Enorme pengesummer  blir sendt mellom skatteparadiser, selskaper og banker, uten å "lande" i en stat der de kan skattlegges. For fattige land blir mangelen på skatteinntekter katastrofal. Også rikere land kommer under press på grunn av manglende inntekter, og må kutte i velferdsgodene. Denne utviklingen peker mot en framtid der noen få har nesten all rikdom mens de aller fleste har svært lite. Middelklassen krymper og demokratiet svekkes. Har vi råd til å tillate skatteunndragelse på det nivået det foregår idag?

Ifølge Thomas Piketty vil selskapsskatt være umulig å innkreve innen et par tiår om verden ikke klarer å samarbeide om å begrense skatteparadisers betydning i finansverdenen og gjøre det vanskeligere for multinasjonale selskaper å unnslippe skatt.Debatt med:

Mona Thowsen
er generalsekretær i Publish What You Pay Norway, et globalt nettverk som består av mer enn 800 organisasjoner fra over 70 land som arbeider for større finansiell åpenhet.

Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier og politisk økonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Håkon Rakkenes arbeider som advokat hos KPMG Law Advokatfirma AS og har tidligere vært ansatt som rådgiver i skattedirektoratet. Han arbeider med internasjonal beskatning, herunder rådgiving til utenlandske selskaper i Norge.

Ordstyrer er Stian Bragtvedt i FN-sambandet.


The Price We Pay
Harold Crooks, Canada 2014, 93 min.


Apple betaler svært lite til fellesskapet i forhold til sine enorme inntekter. Den amerikanske kongressen har gransket Apples skattepraksis.


The City of London blir i filmen kalt The Mother of All Tax Havens.


Thomas Piketty, forfatter av boka Capital in the 21st Century.


Brigitte Alepin, forfatter av boka La Crise Fiscal Qui Vient som filmen bygger på.


Stuart Fraser, tidligere styreleder i The City of London Corporation.

OM FILMEN:
THE PRICE WE PAY

Filmen The Price We Pay tar opp historien bak verdens skatteparadiser og hvilken effekt disse har på velferdsstatens økonomi og på vårt moderne demokrati. Filmen foreslår også noen mulige løsninger for å unngå altfor store skatteunndragelser.

Skatteunndragelser verden over beløper seg til minst tre tusen milliarder dollar årlig. Multinasjonale selskaper, som f.eks. Apple, registrerer inntekten sin i land der de slipper å betale skatt, uavhengig av hvor produktene produseres. Verdens største og rikeste selskaper nyter godt av offentlige tjenester og infrastruktur i de landene de opererer i, men kan likevel unnslippe å betale skatt.

The Price We Pay starter med historien bak The City of London som i filmen blir kalt The Mother of All Tax Havens. The City of London har hatt spesielle privilegier siden middelalderen. Ingen konge- eller statsmakt har noensinne klart å utfordre denne makten. Britiske myndigheter anser transaksjoner som skjer i The City som noe som foregår offshore og er derfor ikke underlagt britiske reguleringer. The City of London (som dekker en definert del av sentrum i London) kan derfor anses som et skatteparadis.

På grunn av dette har en lang rekke store internasjonale banker og andre finansselskaper etablert seg der. The City of London har også vært, ifølge filmen, en foregangsmodell for andre skatteparadiser. Skattepolitikken i Jersey, Bermuda og Cayman Islands med flere, ble skapt som en konsekvens og en kopi av The City of London.

Skatteparadiser er en viktig del av en verdensøkonomi der stadig færre akkumulerer stadig mer kapital mens folk flest har mindre og middelklassen krymper.

Ifølge Thomas Piketty så begynte den økonomiske ulikheten i vestlige samfunn å øke på begynnelsen av 1980-tallet etter flere tiår med lav økonomisk ulikhet. Den har så eskalert fram til idag. Dette sammenfaller tett med dereguleringen av og den voldsomme veksten i finansindustrien som har funnet sted siden 1980-tallet.

Brigitte Alepin, forfatter av boka La Crise Fiscal Qui Vient som er utgangspunktet for filmen hevder at med den utviklingen vi har idag så er vi på vei tilbake til et samfunn som ligner på det som fantes før den franske revolusjonen, hvis man ser på nivået av økonomisk ulikhet og forvaltning av formuer.

Finansindustrien har blitt så mektig at det er vanskelig å innføre restriksjoner og reguleringer som begrenser aktørene. Stuart Fraser (tidligere leder av The City of London Corporation hevder at politikere tror de styrer sine land men at de i virkeligheten kun kan ta beslutninger innenfor de rammene som finansindustrien setter.

Filmen gir et dybdeblikk inn i hvordan skatteparadiser fungerer og hvordan multinasjonale selskaper kan unngå å betale skatt. En leder for skattepolitikk i OECD sier i filmen at OECD i mange år jobbet for å unngå dobbelt beskatning for multinasjonale selskaper men at man nå istedet har oppnådd 'dobbelt null-beskatning', dvs at selskapene ikke bare slipper å betale skatt i flere land, noe som kan være urimelig, men at de slipper å betale skatt i det hele tatt.
Meld deg på Facebook-event
Awards:

Best Canadian Documentary
Vancouver Film Critics Circle, 2015

Official selection:
Toronto International Film Festival (TIFF), 2014
CPH DOX, 2014

Skrevet om filmen:

[this] well-crafted documentary offers a concise, engrossing and occasionally infuriating overview of the ways multinationals avoid taxes by stashing profits in offshore havens.
-
Variety, USA

Open your eyes. Go and see this film..
-Toronto Star, CanadaSe trailer av The Price We Pay
:


På Litteraturhuset
, tirsdag 3. november, kl 19:00.
Wergelandsveien 29, Oslo.
Bill. kr 100 selges i døra fra kl 18:00.
(Studenter med ID kr 50)

KUN KONTANT!
Starttidspunkt kl 19:00
Filmen vises ca. kl 20:15.

Meld deg på Facebook-event

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no