Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.
Marmato plakat
Marmato
Mark Grieco, USA/Colombia 2014, 85 min.

Se klipp fra filmen lenger ned på siden.

Tirsdag 12. mai kl. 19:00
på Litteraturhuset

Solidaritet på autopilot?

Hindrer norske hjelpeorganisasjoner økonomisk vekst og utvikling?

Kommer økonomisk utvikling og menneskerettigheter for mye i konflikt med hverandre i norsk bistand?


Debatt med: Anne Håskoll-Haugen (Bistandsaktuelt), Mariel Aguilar Støen (SUM), Trond Botnen (FORUT) og Henrik Wiig (NIBR).

Film: Marmato

Gull, gruvedrift og konflikt i Colombia

Meld deg på Facebook-event


Solidaritet_på_autopilot_panel

Fra toppen: Mariel Aguilar Støen,
Henrik Wiig, Trond Botnen og
Anne Håskoll-Haugen.

DEBATT:

Norske bistandsorganisasjoner anklages for å hindre vekst og næringsutvikling i fattige områder. Går solidariteten på autopilot når vi støtter lokal- og urbefolkning som kommer i konflikt med store selskaper og industriutvikling?

Er norske bistandsorganisasjoner for kritiske til investeringer av internasjonal kapital og multinasjonale selskaper i fattige områder?
Eller er det kritikerne som går kyniske næringsinteressers ærend på bekostning av miljø og menneskerettigheter?

Mange dokumentarfilmer kritiserer også multinasjonale selskapers investeringer i fattige land. Særlig konflikter knyttet til gruveindustrien har vært et tema i mange filmer og debatter.

Hindrer dette oss i å se det positive i slike investeringer og muligheten til materiell og økonomisk utvikling som de bringer?


Bistandsaktuelt publiserte 26.04.2015 en artikkel med tittelen: Noruega non grata – når norsk bistand skaper bråk som hevder at norsk bistand støtter organisasjoner i Guatemala som aggressivt og voldelig motsetter seg enhver industriell utvikling.

Med: Anne Håskoll-Haugen i Bistandsaktuelt, Mariel Aguilar Støen ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, Trond Botnen ved FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling og Henrik Wiig ved Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR).

Meld deg på Facebook-event

Se videoen laget av Bistandsaktuelt med kritikk av hvordan norske bistandsorganisasjoner støtter motstanden mot en sementfabrikk i Guatemala, som ifølge fabrikkeierne går på bekostning av økonomisk utvikling i området.Les Anne Håskoll-Haugens artikkel i Bistandsaktuelt: Noruega non grata. Når norsk bistand skaper bråk. Les ett av motinnleggene til artikkelen fra Mariel Aguilar Støen m. fl: Når journalister blir gruveindustriens talerør  Her er et annet motinnlegg, av Trond Botnen: Med rett til å blande seg inn!
Marmato bilde

Marmato - I gruven


Situasjonen i filmen Marmato er ikke knyttet til norsk bistand men vi mener at den likevel er en god kommentar til temaet. Filmen vises ETTER debatten.

OM FILMEN (Marmato):

Marmato er en fjellandsby sør for Medellin i Colombia. Byen ligger praktisk talt på en gullmine og svært mange av innbyggerne jobber i gruvene. I 500 år har det vært utvunnet gull her med tradisjonelle og arbeidskrevende metoder, dvs med håndkraft og etterhvert med litt hjelp av dynamitt. Produksjonen er primitiv og tildels farlig.

Handlingen i filmen starter i 2009. På dette tidspunktet er eierskapet til gruvene spredt på mange eiere, de fleste av dem er lokale.

Med en raskt økende gullpris stiger også interessen hos multinasjonale gruveselskaper, samtidig som den colombianske staten ønsker investeringer utenfra.

Gullreservene i fjellet beregnes til ca 20 milliarder dollar. Det canadiske selskapet Medoro Resources begynner å kjøpe opp gruverettigheter i Marmato med det formål å ta over hele området og drive en åpen gruve, dvs å fjerne hele fjellet og dermed også fjerne byen og menneskene som bor der. Moderne drift vil erstatte mye av menneskekraften med teknologi. Selskapet hevder de har en plan for å skape både arbeidsplasser og et økologisk paradis, men er det sant?

Meld deg på Facebook-event

Jose Dumar The Candescent Award
      (Sundance) 2014.
Winner - Best Documentary Film
      Cartagena International Film Festival, 2014.
Winner - Audience Award

     
Cartagena International Film Festival, 2014.
Special Jury Price
      Havanna International Film Festival, 2014.
Grand Jury Price
      Seattle International Film Festival, 2014.Når innbyggerne i Marmato forstår hva som er iferd med å skje setter de seg til motverge og blokkerer det canadiske selskapets tilgang til gruvene.

Konflikten utvikler seg til  et spørsmål om hvilke rettigheter som bør veie mest. Eiendomsretten for et multinasjonalt selskap som vil gjøre driften tryggere og mer effektiv men som kjøper seg retten til å utnytte naturressursene og ta med seg så mye av profitten som mulig på kortest mulig tid? Eller rettighetene til menneskene som har bodd der de er hele livet og som er avhengige av arbeidsplassene og inntektene gruven bringer, både på kort og lang sikt?

... a stunning documentary.
- Salt Lake Tribune, USA

...a fascinating glimpse into life in a tough and resilient community
.
- Screen Daily, USA

Mark Grieco's detailed, patient chronicle of a Colombian gold rush is equal parts passion and compassion project.
- Variety, USA

...one of the best film's I've seen in this year's US Documentary Competition.
- HitFix, USA

Se klipp fra filmen (Marmato):

MARMATO Press CLIP - "Mine" from Mark Grieco on Vimeo.


Marmato press clip - "Roadblock" from Mark Grieco on Vimeo.
På Litteraturhuset
, tirsdag 12 mai.
Wergelandsveien 29, Oslo.
Bill. kr 100 selges i døra fra kl 18:00.
(Studenter med ID kr 50)

KUN KONTANT!
Starttidspunkt kl 19:00
Filmen vises ca. kl 20:15.

Meld deg på Facebook-event

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no