Oslo Dokumentarkino logo                                  
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.
KLIMAVITNE

Propaganda og virkelighet i klimakampenjames hansen foto


Merchants of Doubt
Robert Kenner, USA 2014, 96 min

Tirsdag 13. oktober kl. 17:30
på Gimle kino, Bygdøy allé 39, Oslo.

Høstens viktigst event før toppmøtet i Paris for alle som er opptatt av klimakampen

-  KUN ÉN KVELD -

Møt James Hansen, klimabevegelsens gudfar, og
se filmen Merchants of Doubt

Kjøp billetter nå


Klimaforsker James Hansen, tidligere forskningssjef på NASA, nå professor ved Columbia University, og en av de første som varslet om global oppvarming, kommer til Oslo og Gimle kino 13. oktober. Han vil holde et innlegg med tittelen:

Climate Change: The Science and the Politics - Leading up to the Paris Negotiations.

Han vil også snakke om hvorfor han er villig til å stille som sakkyndig vitne i et klimasøksmål mot den norske stat, for å stoppe oljeutvinning i Arktis. Det blir mulig å stille spørsmål.

Etter James Hansens innlegg og spørsmålsrunde viser vi filmen Merchants of Doubt som av kritikere er kalt oppfølgeren til Al Gores The Inconvenient Truth.

Provocative and improbably entertaining.
- The Wall Street Journal
Meld deg på facebook-eventFILM:
MERCHANTS OF DOUBT

Skepsis-industriens strategi

Filmen Merchants of Doubt etterforsker de profesjonelle klimaskeptikerne som i mange år har hindret arbeidet med å skape politisk enighet om tiltak for å minske CO2-nivået.

Hvem er de? Hvem betaler dem? Hva driver dem? Og hvordan jobber de? Denne filmen avdekker strategien bak en klimaskepsis-industri som bruker alle midler for å hindre klimatiltak.

Merchants of Doubt trekker linjene bakover i tid fra dagens klimaskeptikere til kvasi-ekspertene som forsvarte tobakksindustriens profitt i tiår ved å skape tvil om hvorvidt tobakk faktisk er skadelig og vanedannende. Den tar også opp hvordan de samme taktikkene er brukt av kjemisk industri for å beholde helseskadelige produkter.

Filmen viser at det ikke bare er oljeselskapene som ser klimakampen som en trussel, men også en bredere interessegruppe som ser klimaskepsis som en mulighet til å bekjempe all statlig regulering av big business.

For skepsis-industrien, som i all propaganda, er vitenskap og fakta uinteressante størrelser. Disse aktørene vet at løgner er like egnet som fakta for å skape tvil blant befolkningen, og tvil er nettopp det de ønsker å oppnå. Så lenge det er tvil om en sak er det vanskelig å bygge politisk styrke til å få gjennomslag for faktiske endringer og tiltak.

Propaganda spiller ofte på allerede eksisterende følelser hos mennesker, og dyktige propagandister vet hvordan de kan utnytte disse følelsene til å få folk til se bort fra faktiske data og vitenskap. Denne filmen gir unik innsikt i hvorfor noen blir så sterkt følelsesmessig engasjert i å benekte eller ignorere bevis på klimaendringer.

Men de benytter ikke bare skepsis for å vinne saken. Skepsis-industrien bruker også trusler og karakterdrap for å hindre varslere og vitenskapsmenn fra å få tillit hos en større del av befolkningen og hos politikere.

Merchants of Doubt er en meget nyttig og viktig påminnelse om de siste tiårs historie om kampen mellom klimavitenskapen og skepsis-industrien men enda viktigere er det at filmen gir uvurderlig informasjon og livsviktig ammunisjon for alle som jobber for å få til faktiske klimatiltak.

Filmen handler om en amerikansk virkelighet men den viser også at det er noen foruroligende paralleller til vår egen, norske klimadebatt.

Kjøp billetter nå

Provocative and improbably entertaining.
- The Wall Street Journal

Takes up where "An Inconvenient Truth” left off. (...) A brisk, engrossing portrait of enviro-spin.
- The Washington Post

An enthralling film. As fascinating as it is horrifying.
- Los Angeles Times

Potent and urgent
- The Hollywood Reporter

Highly entertaining and satirical
- Variety

To quote one damning corporate memo seen in the film: "Doubt is our product." (...) few could argue  with the central thesis (of the film) that public credulity and media complicity is all you need to advance even the most odious of ideas or products.
- Toronto Star


Kjøp billetter nå

Se trailer av Merchants of Doubt:
Gimle kino foto

Kjøp billetter nå

På Gimle Kino, tirsdag 13. oktober.
Bygdøy Allé 39, Oslo.
Bill. kr 120 selges hos Nordisk Film Kino.
www.nfkino.no

Starttidspunkt kl 17:30
Kom presis

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no