Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.

I samarbeid med FIAN, Asianettverket og Indologisk studentforening.
Universitetet i Oslo, Blindern.
Eilert Sundts hus (SV-bygget), auditorium 2
Onsdag 16. september kl. 17:00

Åpent for alle. Gratis inngang.

Arrangementet foregår på engelsk - Event in English

India og økonomisk utvikling:

Special Exploitation Zones?


50% av befolkningen i India lever av et landbruk som bare utgjør 13% av BNP. Indiske sentral- og regionalmyndigheter ønsker å øke industrialiseringen i landet og flytte flere mennesker fra jordbruk til industri, slik Kina har gjort. En av måtene å gjøre dette på er å sette opp såkalte Special Economic Zones der selskaper kan etablere seg med store skattefordeler og der ansatte ikke har mulighet til å organisere seg eller på annen måte protestere mot driften av selskapet eller behandlingen av ansatte.

Det harde livet på landsbygda i India har skapt det noen kaller en selvmordsbølge blant bønder. Forklaringen er ofte gjeldsproblematikk. Fortvilelsen over ikke å kunne forsørge familien
driver mange til selvmord.

-------

Film og debatt

Hvorfor begår så mange bønder i India selvmord? Hvordan påvirker jordbrukskrisen bøndenes livsvilkår? Kan såkalte 'Special Economic Zones' være løsningen på en utvikling mot et mer moderne samfunn og en mer utviklet økonomi for flertallet?

På dette arrangementet skal vi prøve å adressere og se sammenhengen mellom disse spørsmålene. Etter diskusjonen blir det visning av filmen Walls and the Tiger. Se trailer lenger ned på siden.

Ravi Kumar fra FIANs avdeling i India i delstaten Andrah Pradesh, vil snakke om selvmord blant indiske bønder og hvorfor det er viktig å forstå årsakene til dette.

Kenneth Bo Nielsen i Asianettverket, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo, vil snakke om hvorfor såkalte 'Special Economic Zones' er så upopulære i India at de av mange blir kalt for Special Exploitation Zones.

Jostein Jakobsen, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo, vil snakke om hvordan jordbrukskrisen i India påvirker lokale bønder.

Etter debatten viser vi filmen Walls and the Tiger.Ravi Kumar
er president for FIAN i regionen Andhra Pradesh i India. Han har jobbet innen utviklingssektoren i India i mer enn et tiår. I tillegg til å jobbe med selvmord blant indiske bønder jobber han også med blant annet å støtte organisering av lokalsamfunn på landsbygda.

Kenneth Bo Nielsen er sosialantropolog og koordinator for Asianettverket ved Senter for Utvikling og Miljø. Han har forsket på India i mange år, spesielt på utfordringer knyttet til industrialisering og landekspropriering.

Jostein Jakobsen er stipendiat ved Senter for utvikling og miljø (UiO). Han forsker på India, med særlig fokus på endringer i jordbruk og matproduksjon i sørlige India.

Walls and the Tiger
Sushma Kallam, India/USA 2014, 77 min.

Om filmen:
Walls and the Tiger:

Filmen Walls and the Tiger tar opp situasjonen for indiske bønder i den økonomiske utviklingen landet er inne i. Noen hevder at det er en selvmordsbølge blant bønder fordi bøndene ikke har mulighet til å skape et anstendig levebrød i kamp mot korrupte myndigheter og en økende gjeldsbyrde tvunget fram av behovet for å investere med lånte penger med stor risiko for å feile.

Sentrale og regionale myndigheter har satt opp en rekke såkalte Special Economic Zones (SEZ) for å lokke indiske og internasjonale selskaper til å sette opp produksjonsenheter for å skape vekst, infrastruktur og arbeidsplasser. For mange bønder betyr imidlertid disse SEZ'ene at de mister jorda de har dyrket til fordel for denne industrialiseringen.

Denne filmen setter disse fenomenene i sammenheng og viser hvordan noen lokalsamfunn organiserer seg for å kreve medbestemmelsesrett i hvordan deres liv og mulighet til å skape et levebrød skal utformes.

Filmen stiller spørsmål som: hva slags utvikling ønsker vi? Og: utvikling for hvem?

Meld deg på Facebook-event

I samarbeid med:Universitetet i Oslo, Blindern.

Eilert Sundts hus (SV-bygget), auditorium 2

Onsdag 16. september kl. 17:00
Se på kart

Åpent for alle. Gratis inngang.

Starttidspunkt kl 17:00


Meld deg på Facebook-event

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no