Oslo Dokumentarkino logo                   
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.
Mandag 5. oktober, 2015, kl. 19:00 på Litteraturhuset:

Naturen på børs?

Debatt etterfulgt av filmvisning.

Film: Banking Nature

Kan vi redde kloden ved å spekulere i naturens verdier? Vil vi ta bedre vare på natur og dyreliv ved å gi alle arter og økosystemer en pengeverdi? Deler av naturen i verden er allerede på børs. Er det en god idé?Noen hevder at politikken har spilt fallitt når det gjelder å ta vare på miljøet og livsviktige økosystemer og at vi nå må sette vår lit til markedet og markedsmekanismene for å redde kloden og oss selv.

Sårbare økosystemer leverer uunnværlige tjenester til oss mennesker. De aller fleste av disse er helt gratis for oss. Likevel fortsetter vi å ødelegge stadig mer natur, selv med en økende bevissthet om skadevirkningene. En lang rekke oppgaver som gjøres av naturlige økosystemer ville kostet oss enormt med penger og arbeidskraft om vi skulle gjøre jobben selv. Tenk bare på om biene sluttet å pollinere planter? Hvordan skulle vi erstattet den jobben?

Det er to viktige sider av denne monetariseringen av natur. På den ene siden kan det å sette prislapp på naturen synliggjøre verdien av viktige økosystemer og gjøre oss klar over hvilke verdier vi mister i en utbygging av bolig, industri eller infrastruktur. Gjennom å uttrykke naturens tjenester i penger kan vi lettere sammenligne prisen på tap av natur opp mot andre økonomiske gevinster eller tap. Den andre siden av dette fenomenet handler om mulighetene til å investere i truet natur og økosystemer. Gjennom grønne obligasjoner og andre finansprodukter kan man verne natur og utjevne miljøskadene man begår på ett sted med å investere i grønne aksjer et annet sted.

I de mest markedsliberalistiske leirene hevdes det at naturen kun vil bli skikkelig ivaretatt om den er på private hender og at derfor bør all natur, inkludert vannressurser og økosystemer, være i privat eie.

På dette arrangementet vil vi prøve å tydeliggjøre hva prissettingen av natur er og kan være, hvordan dette fungerer i idag og hvor langt vi har kommet i Norge med å sette det ut i praksis.
Panel:

Vi har et meget kompetent og spennende panel til å hjelpe oss å forstå dette problemkomplekset og utfordringene som ligger i det.

Une Aina Bastholm er politisk rådgiver og 1. vara for
Miljøpartiet De Grønne på Stortinget.

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, og tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet. Han er også tidligere direktør i Direktoratet for naturforvaltning og han var leder av ekspertutvalget som utarbeidet NOU 2013:10: Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester.

Lars Haltbrekken er leder i Norges Naturvernforbund og kjenner godt til temaet og problemstillingene det innebærer.

Arild Vatn er professor ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet og har vært president for European Socety of Ecological Economics. Han har også ledet Forskningsrådets prosjekt Miljø 2015.


Banking Nature
Denis Delestrac og Sandrine Feydel,
Frankrike 2014, 90 min


Film: Banking Nature

- What if economic and financial markets could save the world?

I tråd med markedstenkningen er det blitt vanligere å se på økosystemene som tjenesteleverandører. De leverer tjenester som er livsnødvendige for oss, men som likevel er gratis. Ville vi ta bedre vare på dem om vi visste prisen, og om vi måtte betale for det de leverer? Og burde de være på børs så vi kunne investere i dem?

Denne filmen ser på dette temaet i en global skala og gir svært interessante og motstridende resonnementer fra mange forskjelllige synspunkter.

Her møter vi mennesker fra miljøbevegelse, finansindustrien, politikere, journalister og aktivister som deler sine synspunkter i en visuelt spektakulær og innholdsmessig meget interessant film.

Sitater fra filmen:

- We use nature because she's valuable but we lose nature because she's free.

- If we invest money in protecting nature we'll earn very, very high financial returns.

- Financialization equals the rape of the earth

Se trailer av Banking Nature:
På Litteraturhuset, mandag 5. oktober kl. 19:00
.
Wergelandsveien 29, Oslo.
Bill. kr 100 selges i døra fra kl 18:00.
(Studenter med ID kr 50)

KUN KONTANT OG HELST NØYAKTIG BELØP!
Starttidspunkt kl 19:00


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no