Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstituttSeeds of Time

Tirsdag 27 mai kl. 19:00
på Litteraturhuset

Seeds of Time

Matproduksjon og klimakrise

Film og diskusjon


Artsmangfoldet av matplanter har blitt drastisk redusert de siste 100 årene. En sterk utvikling mot større jordbruksenheter og monokulturer har vært en pådriver i dette. Mange arter av planter som utgjør vår basisføde og som det tidligere fantes et stort antall sorter av finnes idag bare i noen få forskjellige typer.

Klimakrisen skaper allerede vanskelige forhold for jordbruket mange steder på kloden. For å tilpasse oss de klimaendringene som allerede skjer er det ekstremt viktig å ha flere arter av planter slik at vi kan benytte de som til enhver tid klarer seg best.

Hvordan kan vi ta vare på det artsmangfoldet som fremdeles finnes? Frøbanker rundt omkring i verden drives med svært varierende ressurser. Frøbanken på Svalbard er den mest avanserte og best beskyttede i verden. Den er derfor kanskje noe av det aller viktigste Norge har bidratt med for å sikre menneskehetens framtid.
Over: Teshome Hunduma (Utviklingsfondet).
Under: Espen Løkeland-Stai og bokomslaget til boka En nasjon av kjøtthuer.
Debatt FØR filmen:

Vi vil ha en samtale/diskusjon om nedgangen i artsmangfoldet og hvilke konsekvenser dette kan ha, samt om hvilken retning Norges jordbruk går i.

I panelet:

Teshome Hunduma
er
politisk rådgiver i Utviklingsfondet med spesiell vekt på feltet agrobiodiversitet.

Espen Løkeland-Stai
er journalist i Dagsavisen og medforfatter av boka En nasjon av kjøtthuer - Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk.

Samtalen/diskusjonen vil vare i ca 40 minutter. Det vil være mulighet for kommentarer og spørsmål fra salen.

Billetter kr 90 (stud: 50) selges i døra (utenfor Wergelandsalen) fra kl. 18:00.

Dørene åpner kl. 18:30

Arrangementet starter kl. 19:00 og er ferdig ca. 21:15.Se trailer av Seeds of Time:

Rørende og inspirerende
.  - Politiken


Engaging
- The Hollywood Reporter


Compelling and thought provoking
- Austin Chronicle


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no