Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.


Which Way Is the Front Line From Here.
The Life and Time of Tim Hetherington.

Sebastian Junger, UK/USA 2013, 77 min

Se trailer lenger ned på siden

Filmen har engelsk tale eller er tekstet på engelsk. In English/English subtitles.


Tim Hetherington og Sebastian Junger under filmingen av Restrepo.

Onsdag 1. oktober, 2014, kl. 19:00
på Parkteatret

Krigsjournalistikk - en jobb for frilansere?

Film: Which Way is the Front Line From Here? The Life and Time of Tim Hetherington

Hva gjør det med vår forståelse av konflikter at de dekkes nesten utelukkende av frilansere? Og hva betyr det for journalistene ved fronten at de jobber på egen risiko?

Samtale med Anders Sømme Hammer og Sven Egil Omdal før filmen.

Tim Hetherington ble drept på jobb i Libya i 2011. Han hadde jobbet som fotograf i flere krigssoner. Filmen forteller om hans liv som frilans krigsfotograf og han deler også sine egne refleksjoner om yrket sitt.

Mediedekningen fra frontlinjene i konfliktområder dekkes nesten utelukkende av frilansjournalister. Medieselskapene tør ikke sende egne folk til fronten pga risiko og kostnader. Frilansere gjør jobben på egen risiko og langt billigere enn det er å ha faste ansatte på slike jobber.

Samtidig blir det stadig farligere å rapportere fra konfliktområder. Svært mange journalister drepes hvert år og i økende grad er angrep på journalister målrettede. De drepes ikke lenger bare fordi de havner i skuddlinjen men fordi parter i konflikter ønsker å fjerne dem.

I økende grad ser vi også hvordan propagandakrigen drives stadig mer profesjonelt, av alle, også av ikke-statlige aktører som Den islamske staten IS.

Vi er på den ene siden mer og mer avhengig av å ha journalister på bakken i konflikter for å kunne vite noe som helst om hva som foregår. På den annen side er nyhetsselskapene mindre og mindre villige til å sende egne folk til farlige områder.

Hva gjør dette med krigsjournalistikken? Kan vi ha pressefrihet uten pressetrygghet?


Diskusjon/samtale:

Hva skjer med krigsjournalistikken?

Martin Chulov i The Guardian skrev 21 august 2014, etter halshoggingen av journalisten James Foley, at etablerte nyhetsselskaper toer sine hender og benytter frilansere for å rapportere fra krigsområder og slik avskriver seg ethvert ansvar for journalistenes trygghet. Kjersti Løken Stavrum fulgte opp med en artikkel på NRK Ytring om samme tema der hun spør om vi kan si at vi har pressefrihet hvis vi ikke har noen form for pressetrygghet (?).

Frilansere som rapporterer fra fronten har ikke råd til skikkelige forsikringer og de er nødt til å ta sjanser for å få det bildet eller den historien som selger. Arbeidet deres er ekstremt viktig men også, i økende grad, ekstremt farlig, men nyhetsselskapene, eller kanskje vi som nyhetskonsumenter, er ikke villige til å betale det det koster å rapportere fra konfliktområder.

Dette er et stort problem. Hvis vi ikke har noen til å rapportere fra konflikter blir vi umiddelbart ofre for propaganda fra krefter som lett kan ta oss avgårde på ville veier. Krigen i Ukraina er et godt eksempel på en konflikt som lett kan angå oss svært direkte, og hvordan vi skal forholde oss til konflikten er basert på hva vi får vite av nyhetsmediene. Kan vi fortsette å basere oss på at det finnes risikovillige frilansere som vil sette livet på spill for en dårlig lønn?

Anders Sømme Hammer har rapportert fra Afghanistan i en årrekke og gitt et annet bilde av landet og av krigen enn det mesteparten av norske mediekanaler har gjort. Han har også rapportert fra andre konfliktområder, blant annet fra Kairo under revolusjonen.

Sven Egil Omdal har lang fartstid i norsk nyhetsrapportering. Han har erfaring fra flere aviser og har vært redaktør og journalist. Han har også vært leder for Norsk Journalistlag. Han skriver for Stavanger Aftenblad og har blitt kjent for et større publikum for sine skarpe betraktninger om både lokale og internasjonale forhold.


Bill kr. 90 (50 for stud) selges i døra fra kl. 18:30

Program:
19:00: Samtale med Anders Sømme Hammer og Sven Egil Omdal
20:00: Film: Which Way is the Front Line From Here
21:30: Slutt


Se trailer av Which Way is the Frontline from Here:
Vil du være på vår epost-liste?

Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no