Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.Inequality for All
Jacob Kornbluth, USA 2013, 85 min

NB. Filmen er tekstet på norsk.

Se klipp fra filmen lenger ned på siden.

Onsdag 24. september kl. 19:00
på Parkteatret

Ulikhet for alle

Hva skaper en sunn økonomi?

I filmen Inequality for All hevder Robert Reich at USA gjennom 40 år, i stedet for å skape en bærekraftig økonomi, har tæret på de fundamentale ressursene som en sunn økonomi bygger på og at krisen ikke kan løses uten en aktiv politikk som søker mot å minske de økonomiske ulikhetene i landet. Er hans perspektiver relevante også for en norsk virkelighet?

Innledning til filmen ved Erik Reinert:

Økonomisk ulikhet og ideologi i USA:
Hva skjedde og hvor sterkt påvirket er vi i Norge?  

I samarbeid med Res Publica

Robert Reich, som underviser ved UC Berkely og tidligere var rådgiver for både Gerald Ford og Jimmy Carters regjeringer samt arbeidsminister under Bill Clinton, hevder at stagnerte lønninger og stadig lengre arbeidstid kombinert med at middelklassen i USA har tatt opp større og større lån for å opprettholde sin livsstil, nå har ført landet til et punkt der det ikke er mer å hente for å bevare middelklassens levestandard. Hvis middelklassen forvitrer, slik mange hevder at den gjør i USA idag, og større og større rikdom samles på stadig færre hender, vil fundamentet for et bærekraftig samfunn og en sunn økonomi forsvinne.

Han peker på at den beste perioden for USAs økonomi det siste århundret var perioden fra 1930 til 1970-årene, da skattenivået var høyt, fagforeningene var sterke, lønningene innen industrien steg i takt med resten av samfunnet, og de økonomiske ulikhetene var små. I denne perioden ble det skapt en solid middelklasse som  sørget for et sterkt hjemmemarked for amerikanske varer, skatteinntekter for staten, et økende utdanningsnivå og en sterk industri som kunne konkurrere med verden.

Et annet poeng Reich trekker fram er at den økende akkumulasjonen av rikdom gjør at politiske valg i større og større grad er basert på enkeltpersoner som støtter visse kandidater og at politikken på denne måten blir til salgs til høystbydende.

Med bøker som The Spirit Level (Ulikhetens pris) av Richard Wilkinson og Kate Pickett og Capital in the 21 Century av Thomas Piketty har oppmerksomheten om skadevirkningene av en økende ulikhet og fordelene av større økonomisk likhet kommet tydeligere på dagsorden i den vestlige verden. Likevel er kreftene som ønsker større skatteletter, mindre regulering av arbeidsmarkedet og av finansindustrien sterke. Troen på at det private markedet er godt mens staten er et onde og må begrenses til det minimale sitter dypt i både USA og EU.

Skrevet om filmen Inequality for All:

En fantastisk föreläsning som förändrar ens syn på världen för all framtid.
- Dagens Nyheter, Sverige

The powerful documentary Inequality for All was an unexpected hit at the (...) Sundance film festival, arguing that US capitalism has fatally abandoned the middle classes while making the super-rich richer.

Can its star, economist Robert Reich, do for economics what Al Gore did for the environment?

- The Observer, UK

Inequality for All is intelligent, persuasive and accessible, a gentle but urgent clarion call to action.
-Toronto Star, Canada

Any politician hoping to redistribute America's wealth should screen it before every stump speech.
- Washington Post, USA

Filmen har vunnet blant annet The Special Jury Prize på den prestisjetunge Sundance-festivalen i USA.


Erik Reinert er professor, økonom og forfatter med utviklingsøkonomi og økonomisk historie som spesialfelter. Han underviser ved Universitetet i Tallinn og grunnla i 2000 The Other Canon, et nettverk som definerer seg som et alternativ til det tradisjonelle økonommiljøet. Han har tidligere vært knyttet til Universitetet i Oslo og til Norsk Investorforum. Han er  forfatter av blant annet følgende bøker: Spontant kaos. Økonomi i en ulvetid (2010), How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor (2007) og The Origins of Economic Development. How Schools of Economic Thought have Addressed Development (2005).

Trickle down economy?
SE KLIPP FRA FILMEN INEQUALITY FOR ALL:


NB: Filmen som vises på Parkteatret er tekstet på norsk.


America’s Widening Inequality from BillMoyers.com on Vimeo.

Why the Middle Class Matters from BillMoyers.com on Vimeo.
Vil du være på vår epost-liste?

Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no