Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.Dirty Wars
Richard Rowley, Jeremy Scahill,
USA 2013, 85 min

Se trailer lenger ned på siden.


Introduksjon på norsk.
NB: Filmen er tekstet på engelsk
OG svensk
.Jeremy Scahill i Afghanistan

Onsdag 19. mars kl. 20:00
på Parkteatret

Media og Afghanistan

Film: DIRTY WARS
The World is a Battlefield

Introduksjon: Rune Ottosen om mediedekningen av krigen i Afghanistan

Den norske mediedekningen av krigen i Afghanistan har skapt langt mindre debatt om Norges deltakelse og hva krigen har oppnådd enn den burde. Bildet som skapes av massemedia og det bildet som kommer fram i bøker av frilans journalister som f.eks. Anders Sømme Hammer (nylig ute med boka Alt dette kunne vært unngått skrevet sammen med Carsten Jensen) står ofte i skarp kontrast til hverandre. Rune Ottosen ser tilbake på 12 års dekning av krigen og landet.

Rune Ottosen
Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han utga i november 2013 boka Den lengste krigen: Mediedekning av krigen i Afghanistan, sammen med Elisabeth Eide.

Etter innledningen viser vi den Oscar-nominerte og prisvinnende filmen Dirty Wars.PARKTEATRET

Olaf Ryes plass 11, Oslo
Bill. kr 90 selges i døra fra kl 19:00.
(Studenter med ID kr 50)
NB: Merk starttidspunkt kl 20:00
Dørene åpner kl. 19:30
.


Arrangementet er del av Afghanistan-uka, arrangert av Afghanistankomiteen i Norge. Se programmet for hele uka her.


Jeremy Scahill etterforsker i filmen Dirty Wars hva USAs krigføring under Obama egentlig betyr. Han avslører en global krigføring som ikke har noen slutt. Filmen starter og slutter i Afghanistan men undersøkelsene tar ham også til Jemen og Somalia. Han skjønner snart at den globale krigen mot terror ikke lenger har noen geografiske begrensninger.

I begynnelsen av filmen forfølger Scahill en sak der en familie i Afghanistan har blitt beskutt av amerikanske spesialstyrker. En ubevæpnet politimann og to kvinner er drept. Ingen vil innrømme nattraidet som førte til denne tragedien før en britisk journalist tar opp saken. Journalisten blir først forsøkt diskreditert av Pentagon før de etterhvert blir nødt til å gi seg.

Under slike forhold, der det ofte er stor risiko knyttet til å reise rundt, med fare for eget liv, og militære styrker jobber hardt for å framstille krigen til sin fordel, blir medias jobb vanskelig.

Priser:

Media om filmen Dirty Wars:

...utterly riveting.
- The New York Times

It is an absolute must-see .... Whatever you think about the president or the war on terror, you have to see it.
- Chris Hayes, MSNBC

The film is one of the most important I've seen in years: gripping and emotionally affecting in the extreme, with remarkable, news-breaking revelations even for those of us who have intensely followed these issues.
- Glenn Greenwald, The Guardian

This jaw-dropping, persuasively researched pic has the power to pry open government lockboxes.

- Variety

...artful and svelte, as well as explosive, and lasts not a minute too long.
- Huffington Post

Bottom line: A strong filmmaking voice turns already disturbing material into a hot doc.
- The Hollywood ReporterMer om filmen Dirty Wars:

Målrettet likvidering som militær strategi

Etter 11. september 2001 begynte USA å benytte målrettede likvideringer ('targeted killings') som en militær strategi, for å uskadeliggjøre personer man anså som en trussel mot USA. I Irak og Afghanistan har dette blitt benyttet i stor utstrekning og under Obama har drapslistene vokst enormt. I filmen Dirty Wars får vi se at parallelt med at denne formen for krigføring blitt viktigere har 'krigen mot terror' samtidig bredt seg ut over en større del av verden enn det vi vanligvis hører om. Krigen føres nå langt utover de områdene vi kjenner som krigsområder.

Likvideringer utenfor lov og dom er ikke noe nytt i internasjonal etterretning, men når dette blir en militær strategi så vokser omfanget av likvideringene, både geografisk og i antall drepte. Scahill intervjuer personer innenfor spesialstyrkene i USA som forteller om hvordan drapslistene over spesifikke personer har vokst enormt de siste årene mens Obama har vært president.

Likvideringene kan foregå ved droneangrep, ved bruk av leiesoldater eller ved at egne spesialstyrker går inn i det aktuelle landet der personen som skal drepes befinner seg.

Tanken om krig som et møte mellom to eller flere makters militære styrker er foreldet. Med målrettede likvideringer som militær strategi endres spillereglene. Mennesker som anses å være eller å kunne bli en trussel mot en stats interesser blir et lovlig militært mål, uansett hvilket land personen tilhører og uansett hvor han eller hun befinner seg i verden. Målrettede likvideringer som militær strategi setter vår oppfatning om internasjonal folkerett på sterk prøve. Denne tankemåten gjør hele verden til et krigsteater uten geografiske grenser.
Se trailer av Dirty Wars:


Bilder fra arrangementet da vi viste filmen første gang, i oktober 2013 på Kunstnernes hus:


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no