Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstituttSiv Jensen og Finansdepartementet ønsker å legge ned Etikkrådet samtidig med at Norge får sterk kritikk av FN for ikke å ha sterke nok føringer til å hindre uetiske investeringer. Filmen Gold Fever viser svært tydelig behovet for å ha en sterkere monitorering av oljefondets investeringer for å hindre at våre sparepenger tjenes ved at multinasjonale selskaper begår grove overgrep mot mennesker og natur for å skape profitt.Gold Fever
JT Haines, Tommy Haines and
Andrew Sherburne, USA 2013, 82 min

Bill. kr 70 kjøpes på Cinemateket

I samarbeid med FIAN (www.fian.no) og
Cinemateket
.


Pensjonsfondets avkastning siden 1996.

Gå til facebook-event

Mandag 7. april kl. 18:00
på Cinemateket

Pensjonsfondets uetiske investeringer
i gruvedrift

Film: Gold Fever

Samtale med Virginia Gómes, medlem av FNs ØSK-komité, om etiske investeringer og Norges forpliktelser, etter filmvisningen.

I 1990-årene ble det oppdaget store gullforekomster i fjellene i Guatemala. Med de senere årenes voldsomme stigning i gullprisen blir de multinasjonale gruveselskapene stadig mer grådige og aggressive.

Gruveselskapene skyr ingen midler for å øke sin profitt. Virksomheten skaper store miljø-ødeleggelser og forgifter drikkevannet med blant annet arsenikk og bryter opp lokalsamfunn.

Det norske pensjonsfondet er investert i flere gruveselskaper, blant annet GoldCorp som driver Marlin-gruven som filmen forteller om.

Etter filmen vil ekspert på menneskerettigheter Viriginia Gomes snakke om etiske investeringer og grenseløse rettigheter.

Sist høst måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK-komitéen. Her svarte Norge ved Finansdepartementet at de ikke anerkjenner forpliktelser i forvaltningen av Oljefondet (pensjonsfondet) etter ØSK-konvensjonen.

I sin rapport etter høringen uttrykker komitéen bekymring for Norges manglende strategi for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet investerer i. Et av disse er gruveselskapet Goldcorp Inc. Viriginia Gomes er medlem av ØSK-komitéen.Se trailer av Gold Fever:

Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no