Oslo Dokumentarkino er i 2013 støttet av Institusjonen Fritt Ord og Oslo kommuneShadows of Liberty
Jean-Philippe Tremblay,
Canada/UK 2012, 85 min

Onsdag 13. mars kl. 19:00
på Parkteatret Scene

Shadows of Liberty


Kan vi stole på nyhetsmedia? Hva skjer når eierinteresser går foran redaksjonell integritet?

Filmen Shadows of Liberty tar for seg eksempler fra amerikanske nyhetsmedier. Har den noe å fortelle oss om hva som skjer i Norge?

Diskusjon FØR filmen med Rune Ottosen og
Jens Barland


Billetter kr 90 selges i døra fra kl. 18:30.
NB: studenter (med ID) kr 50.
Inviter med venner til Facebook-event


Nyhetsmediene i verden er i rask endring; teknologisk, forretningsmessig og innholdsmessig.

- Nyheter har i stor grad blitt infotainment;

- Internett snur opp ned på forretningsmodellene;

- Eierskapet i medieverdenen er i økende grad konsentrert hos stadig færre eiere, enten det er stater eller store multinasjonale selskaper.

Nyhetsmedia dekker ofte ikke det de burde dekke. Ved flere tilfeller har det vist seg at store nyhetskanaler unnlater å rapportere nyheter de burde ha rapportert og at økonomiske interesser og politiske forbindelser spiller en viktigere rolle enn ønsket om å informere sitt publikum. I filmen Shadows of Liberty får vi flere graverende eksempler fra en amerikansk medievirkelighet.

Går norske nyhetsmedier i samme retning som de amerikanske? Kan vi stole på nyhetene?

Diskusjon med Rune Ottosen og Jens Barland
FØR
filmen.

Rune Ottosen er professor ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har tidligere erfaring som både journalist og forsker.

Jens Barland  har 20 års fartstid i media, bl.a. som sjefredaktør og adm.dir i Stavanger Aftenblad, og i lederstillinger i Aftenposten og Dagbladet. Han skrev nylig doktoravhandlingen Journalistikk for markedet, og er i dag førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik.

Se trailer av Shadows of Liberty:
Kommersialiseringen av nyhetsmediene
står i sterk kontrast til idealet om pressen/nyhetsmedia som den fjerde statsmakt; vaktbikkja som er på folkets side og kontrollerer makthaverne.

Mange steder i verden er presset mot journalister og redaktører åpenbar og synlig. I noen land blir journalister drept på åpen gate for å hindre dem i å skrive om visse saker, og samtidig skremme andre fra å gjøre det samme.

Men også i land der vi normalt regner med at ytringsfriheten og beskyttelsen av journalister står sterkt, dukker det opp skandaler som viser at pressen sletts ikke alltid er fri til (eller i stand til) å dekke viktige nyheter eller etterforske interessante saker som dukker opp.

Noen saker blir "drept" før de i det hele tatt blir etterforsket. I ekstreme tilfeller blir journalister sparket, tiltalt for spionasje eller andre alvorlige anklager, for å ha prøvd å grave fram noe som makthavere ikke ønsker offentlighetens lys på. Metodene for å svekke nyhetsrapporteringen er mange. I de fleste tilfeller, også i vestlige demokratier, tilpasser nyhetsselskapene seg og holder seg unna saker som det ikke er i eiernes eller makthavernes interesse at kommer fram.

I filmen
Shadows of Liberty får vi 6 grundig fortalte historier fra en amerikansk virkelighet, der viktige nyhetssaker har blitt nektet offentlighet pga medieeiernes økonomiske eller politiske interesser, og der jakten på underholdende og salgbare nyheter har ført til en uakseptabel blanding av skikkelig nyhetsdekning og det å finne opp nyhetene, slik tv-selskapene gjør i reality-programmer.

Filmen intervjuer en rekke personer som jobber med journalistikk, politikk, forskning og/eller aktivisme.

Vi får imellom de forskjellige eksemplene filmen går gjennom også en historisk bakgrunn for hvorfor den amerikanske nyhetsdekningen  idag er fullstendig dominert av 5 gigantiske multinasjonale selskaper, som har rask profitt som øverste mål, også for nyhetsdekningen.

Til slutt i filmen går filmskaperen og noen av hans intervjuobjekter inn på hva som kan skje med vår ytringsfrihet hvis de samme multinasjonale selskapene som nå dominerer de store globale mediekanalene også skulle definere tilgangen til og bruken av internett.

Før filmen vil vi stille spørsmål om hvorvidt den virkeligheten som er beskrevet i filmen også er relevant i en norsk medievirkelighet, eller om det er sider av denne historien vi bør se på som viktige advarsler for ikke å havne i samme uføre som store deler av nyhetsmedia i USA har gjort.


Program på Parkteatret onsdag 13 mars:

18:30: Dørene åpner (billettsalg i døra)
19:00: Diskusjon med Rune Ottosen og Jens Barland
Filmen vises etter diskusjonen (kort pause).
Slutt ca 21:45


Vil du være på vår epost-liste?

Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet
Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.

Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.