Oslo Dokumentarkino er i 2013 støttet av Institusjonen Fritt Ord og Oslo kommune
I Want My Money Back
Leo de Boer, Nederland 2012, 86 min

Tirsdag 23. april kl. 19:00
på Litteraturhuset

Økonomi eller demokrati?


Er økonomi for viktig til å overlates til demokratiet?

Diskusjon etterfulgt av film

Vil Europa komme raskere ut av den økonomiske krisen om teknokrater fikk styre økonomien? Er økonomi løsrevet fra ideologi og kan problemer dermed løses best uten demokratiske prosesser som kommer i veien for raske løsninger? Må vi velge mellom økonomi og demokrati?

Film: I Want My Money Back

En personlig reise i finansindustrien og -krisen.
Filmen introduseres av regissør Leo de Boer.
Se trailer av filmen lenger ned på siden.


Billetter kr 90 selges i døra fra kl. 18:00.
Studenter kr 50 (kun kontant)
Er økonomien for viktig til å bli styrt av
demokratiske institusjoner?

Den økonomiske krisa har i flere land ført til at beslutninger om økonomi overføres fra folkevalgte organer til teknokrater og eksperter. Har økonomien blitt for avansert til å underlegges folkestyret? Finnes det en nøytral økonomisk politikk som kan føres i krisetider? Når og hvordan ble økonomi løsrevet fra politikk og ideologi?
Les mer lenger ned på siden.


Diskusjon FØR filmen med Håvard Friis Nilsen og Halvor Mehlum.

Håvard Friis Nilsen er Daglig leder i Res Publica, en tankesmie og et forlag "som skal arbeide for å skape økt forståelse og oppslutning om den norske modellen, med en sterk fagbevegelse og en moderne velferdsstat som sikrer sosial trygghet og bygger opp om felleskapsverdier." - fra Res Publicas nettsider.

Halvor Mehlum er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er en hyppig brukt kommentator i media om internasjonal økonomi og krisen i Europa.

Regissør Leo de Boer vil introdusere filmen.
Filmen:

I Want My Money Back

En personlig reise i finansindustrien og -krisen

Leo de Boer tapte en masse penger da den islandske nettbanken Icesave gikk overende. Da tok han med seg kamera på en personlig utforskning av hva finansindustrien egentlig er og hvilke sjanser han som en vanlig mann har for å tjene seg rik på investeringer i verdipapirer, obligasjoner, gull eller andre verdier.

Det har blitt til en morsom, tankevekkende og veldig interessant film som gir mange interessante perspektiver på krisen og på hvordan finansindustrien fungerer.

Filmen handler ikke direkte om det som er diskusjonstemaet i forkant; om økonomien er ideologisk eller ikke og om den best kan styres av teknokrater og eksperter. Men den tar likevel opp saker som er svært viktige i diskusjonen om økonomi og demokrati.

Filmen sier også noe om hvor fjernt de fleste av oss er fra det som styrer finansverden, og om behovet for reguleringer av denne som av alle industrier, for at de skal tjene til fellesskapets beste.

Økonomi eller demokrati?

I en rapport fra en ekspertkommisjon opprettet av FN og ledet av professor og nobelprisvinner i økonomi Joseph Stieglitz i 2009 står det blant annet:

Our global economy is broken (…) The present crisis demonstrates failure at many levels. The essential insight of the report is that our multiple crises are not the result of a failure or failures of the system. Rather, the system itself (…) is the cause of these failures.

It is a habit of contemporary speech to refer to the global economy as “the economy” and to present it as a 'natural phenomenon' whose laws must be regarded with the same deference as the laws of physics. But (…) our global economy is but one of many possible economies, and (…) we have a political choice to determine when, where, and to what degree the so-called laws of economic behavior should be allowed to hold sway.

Likevel framstår det ofte som om mange både i media og i politikken, samt i finansverdenen mener at økonomi er en logisk vitenskap der man løser problemer med tekniske, ikke-politiske løsninger. Når og hvordan ble det sånn, og hva skal vi gjøre med det?

Se trailer av I Want My Money Back:


Program på Litteraturhuset tirsdag 23 april:

18:00: Billettsalget starter (utenfor Wergelandsalen - kun kontant)
18:30: Dørene åpner
19:00: Diskusjon
 ca. 19:50: kort pause
Presentasjon av filmen ved regissør Leo de Boer
ca. 20:30: Film: I Want My Money Back
Slutt ca 22:00

Billetter kr 90,- selges i døra fra kl. 18:00 (kun kontant)
Studenter kr 50,- Dørene åpnes kl 18:30.


Vil du være på vår epost-liste?

Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet
Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.

Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.