Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt.Dirty Wars
Richard Rowley, Jeremy Scahill,
USA 2013, 85 min

Se trailer lenger ned på siden.
NB: Filmen er tekstet på engelsk
OG svensk
.
KUNSTNERNES HUS.
Wergelandsveien 17, Oslo.
GRATIS INNGANG. ÅPENT FOR ALLE.
Kom og hør debatten og se filmen, eller
bare kom for å være med på feiringen.

10-årsjubileum:

Torsdag 17 oktober kl. 19:00
på Kunstnernes hus

Oslo Dokumentarkino og Le Monde diplomatique feirer 10-årsjubileum sammen. Debatt, film, DJ og fest!

Krig, løgn og videotape

Film: Dirty Wars
The World is a Battlefield

Jeremy Scahill etterforsker i filmen Dirty Wars hva USAs krigføring under Obama egentlig betyr. Han avslører en global krigføring som ikke har noen slutt. Undersøkelsene tar ham til Afghanistan, Jemen og Somalia men han skjønner snart at den globale krigen mot terror ikke har noen geografiske begrensninger.

Målrettet likvidering som militær strategi

Etter 11. september 2001 begynte USA å benytte målrettede likvideringer ('targeted killings') som en militær strategi, for å uskadeliggjøre personer man anså som en trussel mot USA. I Irak og Afghanistan har dette blitt benyttet i stor utstrekning og under Obama har drapslistene vokst enormt. I filmen Dirty Wars får vi se at parallelt med at denne formen for krigføring blitt viktigere har 'krigen mot terror' samtidig bredt seg ut over en større del av verden enn det vi vanligvis hører om. Krigen føres nå langt utover de områdene vi kjenner som krigsområder.


I en diskusjon i forkant av filmen ønsker vi å snakke om både dokumentarfilm og om temaet målrettede likvideringer i krig. I første del av samtalen vil vi ta opp dokumentarfilmens rolle som medium for undersøkende journalistikk, særlig med tanke på krigsrapportering. I andre del vil vi snakke om temaet for filmen; om mårettede likvideringer som militær strategi, hva som er konsekvensene av denne krigføringen og om hvor Norge og resten av NATO står i denne utviklingen. Er vi på vei mot et forsvar som baserer seg på å likvidere alle vi anser som en mulig trussel mot vårt eget land?

Priser:
Media om filmen Dirty Wars:

...utterly riveting.
- The New York Times

It is an absolute must-see .... Whatever you think about the president or the war on terror, you have to see it.
- Chris Hayes, MSNBC

The film is one of the most important I've seen in years: gripping and emotionally affecting in the extreme, with remarkable, news-breaking revelations even for those of us who have intensely followed these issues.
- Glenn Greenwald, The Guardian

This jaw-dropping, persuasively researched pic has the power to pry open government lockboxes.

- Variety

...artful and svelte, as well as explosive, and lasts not a minute too long.
- Huffington Post

Bottom line: A strong filmmaking voice turns already disturbing material into a hot doc.
- The Hollywood Reporter
Likvideringer utenfor lov og dom er ikke noe nytt i internasjonal etterretning, men når dette blir en militær strategi så vokser omfanget av likvideringene, både geografisk og i antall drepte. Scahill intervjuer personer innenfor spesialstyrkene i USA som forteller om hvordan drapslistene over spesifikke personer har vokst enormt de siste årene mens Obama har vært president.

Likvideringene kan foregå ved droneangrep, ved bruk av leiesoldater eller ved at egne spesialstyrker går inn i det aktuelle landet der personen som skal drepes befinner seg.

Tanken om krig som et møte mellom to eller flere makters militære styrker er foreldet. Med målrettede likvideringer som militær strategi endres spillereglene. Mennesker som anses å være eller å kunne bli en trussel mot en stats interesser blir et lovlig militært mål, uansett hvilket land personen tilhører og uansett hvor han eller hun befinner seg i verden. Målrettede likvideringer som militær strategi setter vår oppfatning om internasjonal folkerett på sterk prøve. Denne tankemåten gjør hele verden til et krigsteater uten geografiske grenser.

Diskusjon FØR filmen
I diskusjonen FØR filmvisningen vil vi ta opp både dokumentarfilm som medium og tematikken i filmen.

Først vil vi snakke om dokumentarfilmens rolle som et viktig medium for undersøkende journalistikk, med et spesielt fokus på dekningen av krig. Deretter vil vi ta opp spørsmålene om hvor Norge og resten av NATO, utenfor USA, står i forhold til å endre sine strategier for militær virksomhet i andre land, og hvilke rettslige og andre konsekvenser denne krigføringen har.

I panelet:

Vaughan Smith (The Frontline Club, London).
Vaughan Smith er tidligere krigsreporter, nå leder (og grunnlegger) av Frontline Club i London, som er blitt et svært anerkjent forum for debatter om internasjonale forhold og journalistikk, med særlig fokus på krigsjournalistikk.

Cecilie Hellestveit er seniorrådgiver ved The International Law and Policy Institute (ILPI) og er jurist og statsviter. Hun har nylig avsluttet sin doktorgrad på humanitær lov og konflikt.

Oberstløytnant Harald Høiback er sjefslærer på Seksjon for strategi og doktrine ved Forsvarets høyskole. Han har, i tillegg til Krigsskolen, en doktorgrad i filosofi og har vært rådgiver i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Tonje Hessen Schei er dokumentarfilmskaper med 20 år bak seg i USA. Hun jobber nå med base i Norge og lager en film om dronekrigen og konsekvensene av den.

Program:

19:00: Diskusjon
Ca. 20:00: Pause
Ca. 20:15: film
Ca. 21:40: DJ og fest

DJ Hildringstimen spiller fram til midnatt.

- Vi ses på Kunstnernes hus....

Se trailer av Dirty Wars:Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.


Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no