Oslo Dokumentarkino
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt

I samarbeid med:The Law in These Parts
Ra'anan Alexandrowicz & Liran Atzmor,
Israel 2011, 89 min
Tirsdag 18. september kl 19:00
på Litteraturhuset:


OKKUPASJONENS JUS!

(The Law in These Parts)Hvordan kan Israel forsvare sin juridiske praksis i de okkuperte palestinske områdene?


Film og debatt
(diskusjon før filmen)

Filmen / The Film:
Språk: hebraisk. Tekstet på engelsk.
In Hebrew. Subtitled in English

Debatt / Debate:
på norsk  / in NorwegianMeir Shamgar, pensjonert Brigadegeneral.
Generaladvokat for det israelske militæret (IDF)
1963-1968. Dommer i isralsk høyesterett
1975-1995, President i høyesterett 1983-1995

I denne filmen møter du juristene som har skapt og praktisert okkupasjonens jus.

The Law in These Parts er en sterk, intens og svært interessant film. Her møter vi en rekke framstående israelske jurister som har vært med på å skape og drive Israels rettsvesen i de okkuperte områdene. Filmen er bygget opp rundt disse intervjuene, med innslag av arkivklipp fra tidligere rettsaker og fra Vestbredden og Gaza.

Bakteppet er hele tiden den enorme kontrasten mellom påstanden om at Israel har etablert et rettssystem, og den faktiske realiteten i okkupasjonen: urettferdigheten, brutaliteten og de enorme menneskelige omkostningene.

Kan en demokratisk stat okkupere et annet folk og samtidig beholde sin demokratiske legitimitet?

Er Israels rettssystem på Vestbredden kun en 'hvitvasking' av okkupasjonen?

Se trailer av The Law in These Parts:

Dov Shefi, pensjonert brigadegeneral.
Juridisk rådgiver West Bank Military
Command 1967-1968,
Generaladvokat IDF 1979-1984
Abraham Pachter  pensjonert oberstløytnant,
Military Prosecutor 1967-1970

- Hvordan kan man forsvare å ha forskjellige lover for mennesker i de samme områdene?

- Hvordan kan man juridisk forsvare bosettingene på okkupert land?


Filmens regissør tar opp disse og mange andre spørsmål, både om prinsipielle ting og om spesifikke saker som har blitt behandlet i militærdomstoler eller i høyesterett.

Israel er en rettsstat og okkupasjonen er underlagt israelsk høyesterett. Dette betyr at palestinere kan klage inn saker til israelsk høyesterett. Det gjør mange, men selv om de av og til vinner fram har det sjelden konsekvenser.

At israelsk høyesterett står over militæret i praktiseringen av okkupasjonen ses på som en styrke fra mange israeleres synspunkt, fordi de da føler at det i det minste er en okkupasjonen underlagt en institusjon med integritet og tillit. En stor fare er imidlertid at den praksisen som føres kan undergrave Israels rettssystem og samfunnets moral ettersom okkupasjonen så helt tydelig ikke yter palestinere rettferdighet. Tvert imot blir den påståtte rettsstaten et kynisk argument for å forsvare en svært brutal og menneskefiendtlig okkupasjon.


A gripping new documentary
   - Newsweek

Deeply Disturbing
   - The Daily Forward
Panel:

Diskusjon før filmen med Cecilie Hellestveit (International Law and Policy Institute), jusprofessor Geir Ulfstein og Line Khateeb, tidligere leder for Palstinakomiteen.
Cecilie Hellestveit har studet norsk, internasjonal og islamsk lov. Hun har bodd og forsket i Israel og i flere arabiske land og kjenner problemstillingene og sakene som filmen tar opp svært godt. Geir Ulfstein er professor i offentlig og internasjonal rett og har jobbet mye med problemstillinger som er nært knyttet til de som filmen tar opp.
Line Khateeb har i tilllegg til å ha vært leder for Palestinakomiteen også skrevet en masteroppgave om Israels politikk overfor palestinere med hensyn til eierskap til landområder.


Alexander Ramat, pensjonert oberstløytnant,
juridisk rådgiver, West Bank Military Command 1973-1979. Dommer i militær domstol 1980-1981.
Amnon Strashnov, pensjonert brigadegeneral, Assisterende Generaladvokat IDF 1985-1987.
Generaladvokat IDF 1987-1991Jair Rabinovich   (Major, Retired)
Military Prosecutor 1977-1982
Military Judge 1988-1992
Jonathan Livny   (Lieutenant Colonel, Retired)
Military Judge 1976-1999
Mer om filmen

Regissør Ra'anan Alexandrovitcz starter filmen med å reflektere over dokumentarfilmens, og regissørens, mulighet til å skildre sannhet. Han gjør dette for å åpne våre tanker for at virkeligheten kan ses på veldig forskjellige måter. Dette er ikke for å skape noe forsvar for Israels handlinger mot palestinere, men for å skape et rom der man også kan forstå, uten å akseptere eller unnskylde, også svært kyniske perspektiver på verden.

I filmen stiller Ra'anan svært direkte spørsmål til de israelske juristene, både om prinsipielle sider ved okkupasjonen og praktiseringen i domstolene, og om spesifikke saker de selv har vært delaktige i.

Det som kommer fram er at selv et i utgangspunktet solid rettssystem blir alvorlig pervertert når det blir stilt overfor en okkupasjon av den type og lengde som er tilfellet i konfliken i Palestina.

Filmen er delt inn i fem kapitler:
1. Orders and Proclamations
2. Terrorists and Criminals
3. Dead Land
4. Appropriate Solutions
5. Judge and Enemy


Det første kapitlet starter med å fortelle om hvordan israelske jurister i flere år før okkupasjonen allerede hadde forberedt dokumenter som beskriver hvordan et okkupert område skulle administreres rettslig. På spørsmål forklarer også Meir Shamgar hvorfor det trengtes et eget lovsystem for de okkuperte områdene. Hvis Israel hadde applisert sitt eget rettssystem og egne lover så hadde dette på den ene siden betydd at Israel akter å annektere området og på den annen side ville det tvunget dem til å gi palestinere i de okkuperte områdene statsborgerskap i Israel. Dette var og er ikke ønskelig fra israelsk side.

Kapittel to tar opp spørsmål om man kan tolke palestinere som terrorister eller motstandskjempere. Dette er svært viktig for Israels evne til å argumentere for at de følger internasjonal lov.

Kapittel tre forklarer hvordan israelske jurister har forsøkt å finne et juridisk forsvar for de ulovlige bosettingene i de okkuperte områdene.

I det fjerde kapitlet stiller Alexandrovitcz spørsmål om hvordan militærdomstolene taklet utfordringen i Intifadaen.

I det femte kapitlet stilles juristene spørsmål om hvordan de kan hevde at de ivaretar rettsstatens premisser mens de samtidig ser på de tiltalte  som fienden.Program tirsdag 18 september på Litteraturhuset:

18:00: Billettsalget starter
18:30: Dørene åpner
19:00: Diskusjon: Okkupasjonens jus!
           Med Cecilie Hellestveit, Line Khateeb og Geir Ulfstein.
ca 19:45: Pause
ca 20:00: Film: The Law in These Parts
ca 21:30: Slutt

I samarbeid med FN-sambandet.
Billetter kr. 80
selges i døra fra kl 18:00 (Kun kontant).

Vil du være på vår epost-liste?
Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet
---
Hvis du er på vår epost-liste men ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost og skriv 'avmelding' i emnefeltet.