Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt
I samarbeid med:

Lørdag 27 / Søndag 28 oktober

Cinemateket (Filmens hus, Dronningensgt. 16)


DET GLOBALE MAKTSKIFTET

Tre filmer, innlegg og diskusjon

Tre filmer presenteres i sammenheng som et bilde på det globale økonomiske maktskiftet fra vest til øst og om grunnleggende problemer som ikke bare truer Vestens dominans i verden, men også vår sivilisasjon slik vi kjenner den.

Er det over for vår (Vestens) del? Har vi hatt vår tid? Ser vi framover mot en velferdsstat som langsomt vil forvitre og en industri som gradvis i større og større grad vil tape i kampen mot de voksende økonomiene i verden, i første rekke Kina? Hva vil dette gjøre med oss? Hvordan vil vi takle en krise som den som nå herjer USA og store deler av Europa?

Oslo Dokumentarkino viser, i samarbeid med Globaliseringskonferansen og FN-sambandet, tre filmer; Detropia, Four Horsemen og Made in China som tilsammen gir mange tankevekkende inntrykk av hvor vi er i denne prosessen og hva konsekvensene kan bli.

NB: Se også visningen av Chasing Ice på Cinemateket søndag 4 november.


Program:

Lørdag 27. oktober
17:00: Four Horsemen (innl. ved Erik Reinert)
19:00: Debatt med blant andre Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet.
21:00: Detropia

Søndag 28. oktober
16:00: Made in China
18:00: Detropia
20:00: Four Horsemen


Se trailere av Detropia og Four Horsemen lenger ned på siden.

Detropia
Heidi Ewing and Rachel Grady
USA 2012, 91 min.

Detropia

Lørdag 27. oktober kl. 21:00
Søndag 28. oktober kl. 18:00

Detropia er en episk film om Detroits endelikt som amerikansk industriby, og samtidig en advarsel til resten av det industrialiserte Vesten.

Fra regissørene av den Oscarnominerte Jesus Camp.
 
-Detroit er som kanarifuglen i gruven for amerikanske byer. Det som skjer i Detroit nå vil komme til resten av USA etterhvert – sier Heidi Ewing (regissør). Den advarselen kan også rettes til de fleste andre land og byer i Vesten.
 
Detropia forteller om nedgangen i industrien i Vesten og hvordan det påvirker samfunnet. Detropia viser en by i forfall; jobbene forsvinner og samfunnet forvitrer. Vi møter industriarbeidere som lengter tilbake til den trygge fortiden der en fast jobb og lønn var bærebjelken i livet, og det var mulig å ha både bolig og familie. Den tiden er over. Vi ser hvordan folk uten jobb organiserer seg i gjenger for å finne og hente ut skrapmetall som de så kan selge. Filmen påstår at en av USAs hovedeksportvarer til Kina er skrapmetall. Hvis det er sant så sier det svært mye om hvor langt det globale økonomiske maktskiftet i verden har kommet.
 
Detropia er en symfoni om en by som er i store vanskeligheter. Vi kan ha medfølelse med menneskene i Detroit som sliter for å klare seg, men det store spørsmålet er; er dette framtiden for amerikanske byer, eller for byer i Vesten? Er Detroit bare kanarifuglen som dør først?
 
Ikke alt er trist. Detroit tiltrekker seg også nye mennesker som tar nytte av billig husleie. Blant annet trekker byen til seg unge kunstnere som ser etter rimelig plass til atelieer og utstillingslokaler, men er dette nok til å gi byen håp om overlevelse?

Skrevet om Detropia:


The most moving documentary I have seen in years
-David Denby, THE NEW YORKER

SPELLBINDING! DETROPIA moves with dreamlike fluidity between union halls and nightclubs, from abandoned factories to the Detroit opera house.
-Keith Uhlich, TIME OUT NEW YORK

The defeat of the middle class that has comprised the last decade of Detroit's history. That painful story and its meaning for the rest of America is the subject of Detropia, an important, heartbreaking, and yet still occasionally hilarious documentary.
-Tim Wu, SLATE

...a moving and powerful micro-portrait of a hurting nation...
-INDIEWIRE

It's elegiac, beautiful and quietly devastating.
-NEW YORK MAGAZINE


Priser:

Winner - US Docmentary Editing Award - Sundance Film Festival
Winner - Grand Jury Price - Independent FIlm Festival Boston
Four Horsemen

Lørdag 27. oktober kl. 17:00
Søndag 28. oktober kl. 20:00

Filmen Four Horsemen peker på flere grunnleggende problemer ved et økonomisk system som truer med å utslette vår sivilisasjon.


Joseph Stiglitz, Lawrence Wilkerson, Herman Daly, Gillian Tett og 19 andre økonomer, journalister, forfattere, politikere og andre eksperter deler sine synspunkter på den utviklingen vi, spesielt i Vesten, er inne i, med en økonomisk krise som truer med å rive grunnen vekk for tanken om en velferdsstat.

Filmen sammenligner vår vestlige sivilisasjon med tidligere imperier i historien og finner både humoristiske og skremmende paralleller mellom vår tid og tidligere imperiers undergang.

Konsumentsamfunnet og utbredelsen av et neo-liberalistisk system har ført oss til et punkt der vi støter på en serie av kriser som både sammen og hver for seg truer med å få samfunnet slik vi kjenner det til å bryte sammen.


Skrevet om Four Horsemen:

... competently narrated, intelligibly structured and cleverly illustrated  (...) There are thoughts here of such profundity you might feel the need to reach for the rewind button. I, for one, have been left substantially enlightened.
- Derek Adams, TimeOut London

Four Horsemen is an important film because it presents a sober picture of what is wrong in a non-hysterical way and will ignite a debate about what can be done to create a fairer, less dysfunctional world.
- Marcus Chown, New Scientist

Made in China

Jian Du, Kina 2012, 120 min

Made in China

Søndag 28. oktober kl. 16:00

Et unikt innblikk i livet for enkeltmennesker som er kastet inn i Kinas enorme industrialiseringsbølge, med uregulert vill-vest-kapitalisme på bakkenivå.


Byen Dongguan i Kina har over 3000 fabrikker og produserer varer for hele verden. Regissør Jian Du viser med en observerende dokumentar hvordan livet arter seg over et år i en liten tekstilfabrikk.

Dette er ikke bare et unikt og fascinerende innblikk i fabrikkeierens og hans arbeideres liv i et Kina i sterk endring, men det er også en kommentar til det store økonomiske maktskiftet som foregår i verden, fra vest til øst.

Vi i vesten har ikke en sjanse til å konkurrere mot den type vill-vest-kapitalisme på bakke-nivå som denne filmen gir et eksempel på. Det vil heller ikke være bærekraftig for det kinesiske samfunn på lengre sikt å drive rovdrift på mennesker på den måten filmen skildrer.

Filmen står i en sterk kontrast til filmen Detropia som viser Detroit som et symbol på industriens nedgang i Vesten.


Se trailer av Four Horsemen:


Se trailer av Detropia:

Globaliseringskonferansen foregår
fra 1. til 4. november på Folkets hus.

Filmprogrammet 27-28 oktober gir en
forsmak på temaer som tas opp på
konferansen.

Filmvisningene er åpne for alle og er
beregnet på konferanse-
deltakere og alle andre.

Les mer om Globaliseringskonferansen

Filmprogrammet vises på Cinemateket (sal: Tancred) på Filmens hus, Dronningensgt. 16. Oslo.

Filmene vises i samarbeid med Globaliseringskonferansen, FN-sambandet og Cinemateket (Norsk filminstitutt)

Filmvisningene er åpne for alle. Billetter kjøpes på Cinemateket, Filmens hus, Dronningensgt. 16.
Konferansedeltakere har gratis inngang, men billett må likevel hentes ut på Cinemateket.

Program:

Lørdag 27. oktober
17:00: Four Horsemen (innl. ved Erik Reinert)
19:00: Debatt med blant andre Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet.
21:00: Detropia

Søndag 28. oktober
16:00: Made in China
18:00: Detropia
20:00: Four Horsemen


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
            
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.