Oslo Dokumentarkino - en alternativ mediekanal


Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Norsk filminstitutt
og Bergesens almennyttige stiftelse.


Bitter Seeds,
Micha Peled, USA 2011, 90 min
Litteraturhuset tirsdag 28. februar
kl. 19:00:

India: Er genmodifisert jordbruk veien ut av fattigdom?

Film med introduksjon


Monsanto hevder at genmodifisert jordbruk er veien ut av fattigdom for småbønder i utviklingsland, mens det for mange istedet blir veien inn i et gjeldsslaveri.
Se trailer av Bitter Seeds:
I samarbeid med:
Internasjonalt seminar


Tre korte innlegg før filmen med:

Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet,
Kenneth Bo Nielsen, stipendiat ved Senter for utvikling og miljø. Forsker spesielt på sosiale bevegelser i India.
Geir Heierstad, førstelektor ved UiO, Institutt for kulturstudier og orientalske språk.


India er en framvoksende stormakt i verden. Samtidig lever enormt mange indere i fattigdom. Multinasjonale selskaper som Monsanto hevder genmodifiserte frø (GMO) er løsningen for Indias millioner av småbønder. Kritikere hevder Monsanto monopoliserer indisk jordbruk og driver bønder vekk fra jorda. Hvilke følger har genmodifiserte frø for indiske bønder? Er India en stormakt, et utviklingsland eller begge deler? I innledningen til filmen prøver vi å gi noen perspektiver på disse spørsmålene.

Hver halvtime tar en indisk bonde livet av seg fordi han ikke klarer å forsørge familien sin. Mange knytter denne forferdelige selvmordsbølgen til at bøndene er blitt avhengige av store selskapers forsyning av genmodifiserte frø. Hvert år må de kjøpe nye frø, de kan ikke samle frø fra egen avling. Dette betyr at de må ta opp lån med pant i den eiendommen de har og hvis de ikke får full uttelling av avlingen mister de jorda.

Monsanto er det desidert største selskapet i verden som driver med genmodifiserte frø. Indiske bomullsbønder har blitt overtalt til å gå over til GMO og Monsantos teknologi er den som benyttes nesten overalt. 90% av indiske bomullsbønder betaler nå en royalty til Monsanto fordi de hvert år må kjøpe nye frø. De ble lovet en tryggere avling og økende avkastning, men genmodifiserte frø er ikke løsningen.

Monsanto hevder at GMO er nøkkelen til å trekke folk ut av fattigdom, men dette er ikke tilfelle. Tvert imot blir småbøndene trukket inn i et spill i en global økonomi som de er dømt til å tape.

Filmen Bitter Seeds følger bomullsbonden Ram Krishna gjennom et år. Han låner penger fordi han må kjøpe genmodifiserte frø fordi noe annet finnes ikke, og ettersom banken ikke vil låne ut må han gå til lånehaier som krever høyere rente. Hvert år står og faller familiens overlevelse på om avlingen lykkes i tilstrekkelig grad, for om den ikke gjør det mister de jorda.

Filmen vant Award for Best Green Screen Documentary og Oxfam Global Justice Award på den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam i November 2011


Program tirsdag 28 februar på Litteraturhuset:

18:00: Billettsalget starter (kun kontant)
18:30: Dørene åpner
19:00: Introduksjon og innlegg (se over)
ca. 19:30: pause
ca. 19:45:00: Film: Bitter Seeds
21:30: Slutt

Billetter kr. 80.

Vil du være på vår epost-liste?
Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet
Hvis du er på vår epost-liste men ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

Kontakt oss/Contact us:

Ketil Magnussen
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no

Jonathan Borge Lie
Oslo Dokumentarkino

Tel: +47 - 991 69 323
first name (a) dokumentarkino.no