Oslo Dokumentarkino logo
Oslo Dokumentarkino er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune, Bergesenstiftelsen og Norsk filminstitutt.


Do Not Resist poster


Torsdag 29. september 2016, kl 18:00-20:00 på Cinemateket:

Framtidens politi

Nærpoliti eller militært politi?

Debatt og film

Film: Do Not Resist

Diskusjon med Stig Johannessen, Paul Larsson
og Ole Martin Mortvedt før filmen.
facebook_icon

I flere land foregår det en militarisering av politiet. Tyngre våpen og avansert overvåkingsutstyr spiller en økende rolle.

Hva gjør dette med politiet og hvor er vi i Norge på vei?

Filmen Do Not Resist viser oss et USA der det foregår en militær bevæpning av politiet i stor skala. Selv små politidistrikter blir utrustet uforholdsmessig tungt i forhold til hvilke utfordringer de har. Bevæpningen består av kraftigere våpen, beskyttelse og armerte kjøretøy. Dette gjør noe med hvordan man tenker på politiarbeid og hva som er hensikten. Skal politiet forebygge og etterforske kriminalitet eller bekjempe alle kriminelle som om de var terrorister eller fiendtlige soldater?

Den nye politireformen som er under innføring i Norge er delvis begrunnet i at man må styrke beredskapen mot tyngre voldskriminalitet og terrorisme. Forsvarere av reformen hevder at den vil føre til mer tilstedeværelse, et mer kompetent politi og mindre byråkrati. Kritikere frykter at det går i retning av et aksjonspoliti, mer sentralisering og mindre lokalpoliti.

Hva bør vi være oppmerksomme på når vi diskuterer hva slags politi vi trenger i framtiden og hva må vi gjøre for ikke å havne i samme spor som USA har gjort?

Filmen Do Not Resist fungerer godt som en "cautionary tale" - en advarsel for oss i Norge - om hvor vi ikke bør havne. I samtalen i forkant av filmen vil vi snakke om hvordan utviklingen i politiet i Norge er og hva vi bør være på vakt mot.Do Not Resist still

Film: Do Not Resist

Vinner av hovedprisen for dokumentarfilm
på den prestisjetunge Tribeca-festivalen
i New York i april 2016
.


An eye-opening experience.
 –  The New Yorker

- les mer og se trailer lenger ned på siden.En krig mot terror, også hjemme?

11. september 2001 skapte et vannskille ikke bare i krigføring utenlands men også i hvordan politiet fungerer innad i USA. Mer enn 40 milliarder dollar i overskuddsmateriell fra militæret kombinert med en stigende terrorfrykt har lagt grunnlaget for et helt nytt nivå av bevæpning og en endret taktikk i politiet.

22. juli-rapporten ga en knusende kritikk av politiet i Norge. Det var mye som sviktet i timene etter bomben i regjeringskvartalet. I tillegg har vi stadig trusselvurderinger som peker på stigende risiko for nye terrorhandlinger enten det kommer fra høyreekstreme eller fra islamistiske bevegelser. Dette var bakgrunnen for den midlertidige bevæpningen og har vært noe av grunnlaget for den nye politireform
en. Justisministeren kaller det en nærpolitireform, men mye av reformen handler om en sentralisering som kan skape større avstand mellom politi og befolkning.

Etter at Politianalysen (NOU 2013:9) kom ut i 2013 var det mye diskusjon om hvorvidt man ville ende med et aksjonspoliti eller et nærpoliti hvis man fulgte anbefalingene. Tre år senere er den nye politireformen godt igang. Hvor er vi nå? Er det fremdeles grunn til bekymring om at den lokalkjente politimann/kvinne forsvinner og blir erstattet av et aksjonspoliti som kun rykker ut for å ta "the bad guys" når noe skjer?

Do Not Resist viser hvor langt militariseringen av politiet har kommet i USA og noen av konsekvensene av denne utviklingen, med endring i hvordan politifolk tenker og handler. Filmen gir et skremmende bilde av hva et "aksjonspoliti" kan være i praksis. Også i andre land i verden kan man observere lignende tendenser. Hvor er vi i Norge og Europa i denne utviklingen? Befinner vi oss i det hele tatt på den samme skalaen? Er vi i en utvikling som kan bevege seg mot mot et mer bevæpnet politi som konstant er i krigsberedskap, der verden er svart/hvit og befolkningen er noe man må kontrollere?


Filmen har engelsk tale. Diskusjonen blir på norsk.


panel

OM PANELET:

Stig Johannessen, Professor ved Nord Universitet og ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Johannessen er blant annet forfatter av bøkene Politikultur og Politi i krise og aktiv i debatten om politireformen.

Paul Larson
er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere erfaring som blant annet seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet og har publisert lærebøker i politifaget og en rekke bøker og artikler om strategi i politiarbeid, blant annet i forhold til organisert kriminalitet og MC-gjenger.

Ole Martin Mortvedt er redaktør av Politiforum, tidligere politimann og aktiv i debatter om politiet, bl.a. om politireformen og permanent bevæpning.


Do Not Resist poster
Do Not Resist
Craig Atkinson, USA 2016, 75 min.
Filmen har engelsk tale, ingen teksting.


Do Not Resist still

Do Not Resist still

Do Not Resist still

OM FILMEN:
Do Not Resist


My father was a police officer for 29 years in a city bordering Detroit. What I wasn’t familiar with, since my father’s retirement from the force in 2002, was the effect the War on Terror had on police work. Making this film was an attempt to understand what had changed.


Knowing that interviews with experts would do little to communicate the on-the-ground reality of American policing, we instead set out to give the viewer a direct experience. We attended police conventions throughout the country and started conversations with SWAT officers at equipment expos and a seemingly endless cascade of happy hours, offering the only thing we could: an authentic portrayal of whatever we filmed together.

- Regissør Craig Atkinson

Filmen Do Not Resist skildrer en utvikling i USA der overskuddsmateriell fra militæret i økende grad har blitt overført til politiet i stater over hele landet, til små og store politidistrikter.

Militær bevæpning kan være nyttig i helt spesielle oppdrag i alvorlige krisesituasjoner, men når dette blir en del av politihverdagen kan det få svært skumle konsekvenser.

Økt bevæpning går hånd i hånd med en mentalitets-endring der man blir påvirket til å tenke mer militært, der skurkene er fiender som skal elimineres, ikke mennesker som er del av det samme samfunnet.

Kombinert med sofistikert overvåkingsteknologi og digital monitorering av personer og grupper på nettet for å peke ut potensielle forbrytere og terrorister, skaper dette en farlig utvikling.

Do Not Resist gir et skremmende bilde fra innsiden av det amerikanske politiet. Den viser hvor langt militariseringen har kommet og hvor raskt man kan havne på gale veier og gå i retning av en politistat uten at noen egentlig ønsker noe annet enn å beskytte folk flest.Se trailer av filmen lenger ned.  NB: Filmen vises etter debatten


Do Not Resist Still

Do Not Resist still

Do Not Resist still

Winner - Best documentary
- Tribeca Film Festival 2016An eye-opening experience.
 –  The New Yorker

Award-winning doc opens your eyes to the complicated world of police militarization. (...)
A brutal statement
.
 – IndieWire

Arresting and essential. (...)
A startling feature debut
.
 – The Moveable Fest

Chilling!
Craig Atkinson brings the government’s program of channeling military hardware to law enforcement across the nation starkly to light.

 – Variety

Se trailer av Do Not Resist:


Cinemateket - bilde
På Cinemateket
Dronningensgt. 16 i Oslo.

Bill. kr 100

kr 50 for Cinematek-medlemmer og studenter.


Billettsalg på nett på cinemateket.no ,
eller over disk på Filmens hus:
Åpningstider: Mandag: kl. 10.00 - 17.00, tirsdag-fredag kl. 10.00 - 21.00 (tirsdag til fredag), lørdag: kl. 12.00 - 17.00 og søndag: kl. 13.00 - 21.00.


Vil du være på vår epost-liste?
Do you want to sign up for our newsletter?

Send en epost til: post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'påmelding' i emnefeltet

Send an email to
post(a)dokumentarkino.no
and write "påmelding" in the subject field.
             
Hvis du er på vår epost-liste men
ikke ønsker å motta informasjon:
Send en epost til post(a)dokumentarkino.no
og skriv 'avmelding' i emnefeltet.

To unsubscribe; send an email and write 'avmelding' in the
subject field.

Kontakt:
Oslo Dokumentarkino

Ketil Magnussen
Tel: +47 - 95 18 51 09
first name (a) dokumentarkino.no